En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej. Min man har ärvt efter sina föräldrar huset vi nu bor i och nu så säljer

vi det för 1650 000 kr. Hur räknar man ut reavinsten då? Han har ju inget

inköpspris!

5 Kommentarer
 1. anon
  Phalanx
  jun 03, 2009

  Eftersom han ärvt huset så träder han in i de tidigare ägare ställe, dvs han får använda sig av det inköpspris hans föräldrar hade för fastigheten.

 1. anon
  ankie
  jun 06, 2009

  Vi säljer nu en ärvd fastighet och köper en bostadsrätt, har man då möjlighet till uppskov med reavinstbeskattningen. Huset säljs för 1650 000 kr och bostadsrätten köps för 500 000 kr. Hur fungerar reavinstbeskattningen när huset vi sålt inte har nåt ingångsvärde?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 07, 2009

  Någon form av ingångsvärde går alltid att få fram.

  Landsarkiven i Sverige har lagfartshandlingar med köpesummor arkiverade som man kan begära fram.

  Det finns också en schablonregel som säger att 150% av fastigheten tax. värde 1952 kan användas.

  Antagligen har det skett ombyggnader/nybyggnader under innehavstiden som kan öka omkostnadsbeloppet. Statistiska Centralbyrån har tabeller med byggkostnader per kvm under olika år.

  De nya uppskovsreglerna kan ge dig möjlighet till anstånd med reavinstskatten för maximalt lika mycket som den nya bostaden kostar.

  Från Skatteverkets broschyr SKV 379 Försäljning av småhus:

  Hur stort kan avdraget för uppskovs belopp
  bli om bostaden har sålts 2008?
  Ett avdrag ( preliminärt eller slutligt )
  • kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är
  1 600 000 kr x ägd andel av den sålda bostaden.
  • får inte vara lägre än 50 000 kr*. Beloppet gäller
  varje delägare för sig.
  Ett avdrag för preliminärt uppskovsbelopp är lika
  stort som din andel av vinsten. Är takbeloppet lägre
  än din andel av vinsten blir avdraget i stället lika
  stort som ditt takbelopp.
  Avdrag för slutligt uppskovsbelopp:
  • Om du har köpt en ny bostad där inköpspriset är
  minst lika stort som försäljningspriset ( minskat med
  utgifter för försäljningen ) för den gamla bostaden
  blir ditt avdrag maximalt lika stort som din andel
  av vinsten. Är takbeloppet lägre än din andel av
  vinsten är avdraget i stället maximerat till ditt takbelopp.
  • Om du har köpt en ny bostad med lägre inköpspris
  än försäljningspriset ( minskat med utgifter för försäljningen
  ) för den gamla bostaden är avdraget
  maximerat till ett belopp som motsvarar din andel
  av vinsten minskad med prisskillnaden mellan den
  gamla och den nya bostaden ( beräknad på din andel
  av den gamla och den nya bostaden ). Är ditt takbelopp
  lägre än detta belopp får avdraget inte vara
  större än takbeloppet.
  • Du kan välja hur stort ditt slutliga uppskovsbelopp
  ska vara inom ramen för högsta ( se ovan ) och lägsta
  avdragsbelopp ( 50 000 kr ).

 1. anon
  ankie
  jun 07, 2009

  Tack för svar.

  Ingångsvärde på fastigheten finns inte, marken köptes 1962 för 7000:- och byggdes sedan eftersom. Är det då dom 7000:- som ska räknas som ingångsvärde, det blir ju helt galet i dagens läge, borde väl räknas om, eller hur?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 07, 2009

  Då finns ju 7000 kr som ingångsvärde samt en nybyggnad på fastigheten. Ni får göra en uppskattning av vad nybyggnaden kan ha kostat. Använd SCB, huskataloger etc från tiden. Gör en öppet yrkande i deklarationen hur ni kommit fram till omkostnadsbeloppet (det finns en hjälpblankett på Skatteverkets hemsida).