En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
22 augusti 2013
Finansdepartementet


Utredning om förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor


Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning om hur möjligheterna till förhandsbesked i skattefrågor kan förbättras. En särskild utredare ska se över lagen om förhandsbesked i skattefrågor och lämna förslag på förbättringar. Utredaren ska också analysera om det behövs någon kompletterande form av bindande besked i förväg i skattefrågor. Syftet är att öka förutsägbarheten och stärka rättssäkerheten ytterligare för enskilda på skatteområdet.


Uppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2014.


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50
Marika Janvid Küchler, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 16 76