En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Min mor äger idag en näringsfastighet som hon köpte får 425 000 SEK. Denna är idag värd ca 6-7 MSEK. Hon har lån på 3 MSEK. Alla dessa ligger med den aktuella fastigheten som säkerhet. Hon har en passiv näringsverksamhet och har således möjligen till 100% avdrag för räntekostnader.

Själva inkomsterna från hyra utgör ca 55 000 kr/månad. 15 000 drages av för räntekostnader. Efter andra skatter och egenavgift mm så är det som jag förstår det ca 8-10 000 netto kvar. Sedan hon gick i pension och har en lägre inkomst jmf med lön och sedan man lade om till preliminärskatt upplever hon det allt svårare att "tjäna" på fastigheten. Hon föreslog därför att hon tar över en del av mina lån och lägger dem i huset som en del i ett generationsskifte.

Nu till min fråga: Hur lönsamt är själva 100% avdragsrätten för lån som passiv näringsidkare? Jag tycker nämligen kanske att det skulle smaka mer att sälja huset och realisera vinsten då den rena direktavkastningen och värdestegringen på huset kan jämföras med investering i privat bostad eller andra alternativ (tex finansmarknaden). Eller skall man använda hennes fastighet som en samlande lånekossa?

Om ngn har synpunkter eller råd så tages dessa ytterst tacksamt emot. Förvisso bör man ändå kontakta en skattejurist i frågan men en diskussion innan vore av stort värde!

//Peter

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 02, 2007

  Hej Peter!

  Räntor är som princip alltid avdragsgilla oavsett om man är näringsidkare eller ej. Dock finns en viktig begränsning för i inkomstslaget kapital, där ränteavdragen hamnar om man inte kan hänföra dem till någon näringsverksamhet. Om det uppkommer underskott i inkomstslaget kapital, kan det visserligen utnyttjas genom att avräkning medges mot skatt på t.ex. tjänsteinkomster med 30 % av underskottet men begränsningen består i att avräkning bara medges med 21 % till den del underskottet överstiger 100,000 kr.

  Min magkänsla är att Du i första hand skall se till fastighetens lönsamhet före skatt och om Du långsiktigt tror på en värdestegring samt om Du tycker det är roligt att passivt driva en näringsfastighet. När Du jämför detta med att investera i t.ex. fonder, så tänk på att Du kan sprida riskerna när Du köper fonder. Det kan vara en stor fördel. Om hela Din förmögenhet ligger i fastigheten, och den får någon skada eller fastighetsmarknaden på orten skulle ge vika, har Du "alla ägg i en korg"

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  dprsys
  apr 22, 2008

  Du bör tänka på att med de nya skattereglerna är det nästan alltid mycket mindre förmånligt att ha passiv näringsverksamhet. Om du har minsta möjlighet att kunna hävda att verksamheten bedriv med arbetsinstats aser jag att du ska göra det. Passiv näringsverksa,mhet får för det första inget grundavdrag, för det andra ger passiv näring inget s k jobbskatteavdrag. för det tredje(fast de3t är kanske inte aktuellt i detta fall) har mai i passiv verksamhet inte rät att dra va pensionspremier. För det fjärde är för ämdre personer ofta egenavgiften lägre än löneskatteavgiften. Testa på skv:s hemsidas skatteuträkning ser du vilken enorm effekt detta kan ha på skatten.