En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har en enskild firma som skapar illustrationer. Jag köper ofta 3d-modeller från ställen som t.ex. www.contentparadise.com för att använda i illustrationerna. Dessa modeller laddas hem till datorn direkt från Internet. Jag antar därför att de räknas som tjänster och inte varor. Men måste jag ta upp någon moms för detta? Ställena jag köper modellerna på (oftast utanför EG) tar aldrig ut någon moms. Är det i så fall 25% moms?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 15, 2008

  Det finns en grupp tjänster "paragraf 7-tjänster" dit datatjänster etc. hänförs.

  När en näringsidkare köper en sådan tjänst från ett land utanför EG så anses de omsatta i Sverige. Du blir då skattskyldig och ska själv redovisa momsen (25 %) i ruta 30 och inköpssumman i ruta 24 på Skattedeklarationen. Du får sedan göra ett lika stort avdrag för fiktiv ing. moms i ruta 48 så summa summarum blir 0 kr att betala.

  Ur mervärdesskattelagen SFS 1994:200 5 kap 7§

  12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av
  a. webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av programvara och utrustning,
  b. programvara och uppdatering av denna,
  c. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
  d. musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och
  e. distansundervisning.

  Länk till lagen
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm