En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om jag har en bonus som består av multipel x månadslön = total bonus och som idag betalas ut som lön borde den kosta företaget exempelvis 100’ + 31,42% (Soc) = 131,42’.Jag får 100’ brutto som jag sedan betalar engångsskatt på om 57% vilket ger mig 43’ netto. Kan man inte istället fakturera företaget 131,42’ + moms (momsen drar företaget ändå) = 164,275’ 

De 131,42’ jag får in netto i mitt bolag efter att moms har betalats in vill jag sedan på det mest skatteeffektiva sättet plocka ut. Hur gör man det? Utdelning? Företagsform...AB? Hur blir det om företaget tar de 131,42 och betalar in i en kapitalfskr och jag sedan plockar ut pengarna därifrån när ev bindningstid på försäkringen löper ut? Den totala summan jag vill undvika skatt på är 2MSEK brutto

3 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 31, 2011

  Hej!

  Det finns ingen fri dragningsrätt där det bara är att omtransfomera ett bonusavtal som är kopplat till en anställning från att vara inkomst av tjänst till näringsverksamhet i nystartad egen näringsverksamhet. Om bonusavtalet är relaterat till utförda arbetsprestationer i ett rent anställningsförhållande så kan man inte i efterhand göra gällande att man från eget bolag har rätt att debitera sin tidigare arbetsgivare från sitt egna bolag. Det kan bli en massa följdverkningar allt från att den förutvarande arbetsgivaren inte skulle ha rätt till momsavdrag (eftersom ingen faktiskt tjänst har utförts då det är efterkommande löneersättning), problem med de sociala avgifterna, skylighet för prelskattebetalningarna m.m.

  Ska du pensionsplanera utan att hamna i en kommande skattetvist måste du i grunden ändra bonusförutsättningaran så att dessa inte är kopplade till redan utförd arbetsprestation. Du behöver kanske ha ett bollplank för att hamna rätt. Skattepunkten kan bistå med konsultinsatser 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  pensionsplaneraren
  mar 31, 2011

  Hej

  Bonusavtalet är kopplat till en eventuell försäljning av verksamheten. När bolaget är sålt utfaller bonus. Dvs inte kopplat till en specifik tjänst, eller arbetsuppgift. Ändrar detta något?

   

 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 31, 2011

  Hej igen!

  Grundregeln är den att allt som en arbetsgivare utger till en anställda är ett utflöde av en anställning som ska beskattas. Jag kvarstår vid min ursprunliga uppfattning att det är fråga om lön som ska tjänstebeskattas. Som alltid kan det även i den bästa av världar finnas undantag.Om ett sådant skulle kunna vara tillämpbart för dig kräver kartläggning.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/