En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 03 maj 2021

För att bidra till ökad cykelpendling remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget remitteras för att kunna ingå i budgeten i höst. Promemorian innehåller två alternativa förslag på utformning och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö, stadsutveckling och hälsa.

En förutsättning för skattelättnaden är att förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Skattelättnaden gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller. Däremot inte elsparkcyklar.

I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning.

Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell.
Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett förmånsvärde på 5 000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på ca 21 000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på ca 27 000 kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ.

Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger de olika takbeloppen, kommer den anställde att beskattas för det överskjutande beloppet. Någon särskild regel för hur förmånsvärdet på en cykel ska fastställas ingår inte i förslaget. I detta avseende gäller de generella reglerna att löneförmåner normalt ska värderas till sitt marknadsvärde. Skatteverket har sedan tidigare riktlinjer för hur förmånsvärdet på vanliga trampcyklar och elcyklar kan beräknas av arbetsgivaren.

De föreslagna utformningarna på skattelättnaden beräknas båda minska skatteintäkterna med 60 miljoner 2022 och på sikt med ca 300 miljoner kronor per år.

Förslaget remitteras för att kunna ingå i regeringens budget för 2022 och föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin