En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15441/a/181877

Pressmeddelande
2 december 2011
Finansdepartementet

Nytt skatteavtal undertecknat med Mauritius

Sverige har den 1 december undertecknat ett nytt avtal med Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Den mest väsentliga skillnaden mellan det nya avtalet och nuvarande avtal är att det nya avtalet innehåller uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Helena Winter
Rättssakkunnig
08-405 11 43

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Information om liknande avtal som ingåtts med ett flertal länder
(http://www.regeringen.se/sb/d/13801)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Mauritius (http://www.regeringen.se/sb/d/14254/a/181875)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg