En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag undrar vad som gäller angående köp av övernattningslägenhet? Så här ser min situation ut:

Jag har ett fåmansbolag (äger AB'et själv) och bor 30 mil från Sthlm men jobbar mest i Stockholmstrakten. Jag kan köpa en lägenhet om brf-föreningen accepterar att AB'et äger den men kommer jag då att förmånsbeskattas som privatperson även om lägenheten används i tjänsten? Jag bor ju på annan ort och använder lägenheten i snitt 5-7 nätter i månaden. En del månader blir det inget alls och andra månader kan vara 10-12 nätter. Det finns ingen regelbundenhet i verksamheten utan allt styrs av efterfrågan. Vad gäller om jag hyr en lägenhet istället? Kan mitt företag hyra en privatpersons lägenhet utan några konstigheter? Ska det i så fall momsas på något sätt?

Hoppas att nån kan kasta ljus över dessa frågor. 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 27, 2009

  Hej tv-eye!

  I handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering kan man läsa följande, som fortfarande gäller.

  I samband med tillfälligt arbete (högst två år) på annan ort än den vanliga verksamhetsorten (avstånd minst 50 km) förekommer det inte sällan att en anställd på arbetsgivarens bekostnad får disponera en bostad på arbetsorten (övernattningsbostad). Förmånsvärde ska då beräknas för denna bostad enligt gällande regler för den tid bostaden har kunnat disponeras av den anställde. Eventuella inskränkningar i dispositionsrätten ska beaktas vid värderingen.

  Vid tillfälligt arbete förekommer under vissa förutsättningar avdragsrätt för ökade levnadskostnader avseende bl.a logi. För att skapa neutralitet vid beslattningen då en anställd under motsvarande förhållanden redovisar bostadsförmån bör ett avdragsbelopp motsvarande redovisat förmånsvärde kunna påräknas.

  Detta är vad som bör gälla i de fall då arbetsgivaren inte är samma person som den anställde.

  I fåmansbolagsfallen måste den anställde, ägaren till det aktiebolag i vilket han är anställd, räkna med att bli beskattad för ett belopp motsvarande bolagets anskaffningskostnad för bostaden och att bli förmånsbeskattad även för användningen av bostaden eller för möjligheten att använda denna. Han torde kunna räkna med avdrag endast för den del av förmånsvärdet som belöper på den tid han har övernattat i bostaden endast på grund av arbetet.

  Om bolaget hyr en övernattningslägenhet kan det naturligtvis inte bli fråga om förmånsbeskattning för någon anskaffningskostnad.

  Nogon moms ska inte betalas på vare sig hyran eller anskaffningspriset på lägenheten.

   Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB