En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Har en fråga angående avdrag för dubbel bosättning.

Den 1 november 2009 flyttade jag från min och min sambos gemensamma bostad i Lund till Norrköping för att arbeta. Min sambo bodde kvar i vår gamla lägenhet under ett par månader, därefter bytte vi bostad från Lund till Malmö (under hela 2010 hade vi alltså bostad i Malmö).   

 

Då jag hade för avsikt att stanna i Norrköping i mellan ett halvår och ett år och då jag tillbringade min dygnsvila där folkbokförde jag mig i Norrköping. Jag flyttade ner till vår lägenhet i Malmö i början av 2011. Vi har delat på kostnaden för vår lägenhet i Malmö under hela perioden samtidigt som jag stått för hyran av min lägenhet i Norrköping.   

 

 Lägenheten i Lund var skriven på mig medan lägenheten i Malmö var och är skriven på min sambo (ej möjligt att vara två personer på kontraktet). 

 

 Frågan är nu ifall jag har möjlighet att göra avdrag för dubbel bosättning pga de ökade levnadskostnaderna bostadssituationen har medfört?  Jag vet att vi förvärvat ny bostad i och med lägenheten i Malmö men enligt Skatteverkets hemsida kan utgifter för logi vid dubbel bosättning ” under vissa förutsättningar medges även när den skattskyldige byter bostad på den gamla bostadsorten”. Vilka är dessa förutsättningar och är de tillämpliga i mitt fall?

 

Kan det föranleda skattetillägg om jag gör avdrag för dubbel bosättning i det här fallet då mina levnadskostnader faktiskt ökat?

Tack så mycket på förhand!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  apr 26, 2011

  Hej!

  Jag tycker att du ska yrka på avdrag för dubbel bosättning trots att du mantalskrev dig i Norrköping. 

  Det du ska göra är att du på övriga upplysningar anger att du i en särskild bilaga redogör för de faktiska omständigheterna för ditt yrkade avdrag för dubbel bosättning. Det du sedan ska skriva är en mer konkret sammandrag av din ställda fråga till Skattepunkten där du mer direkt anger de faktiska boendeförhållandena. Således ett öppet yrkande där du talar för din sak. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  mippo12
  apr 27, 2011

  Hej!

  Tack för det snabba svaret!

  Det som gör mig lite fundersam är skrivningen: du har behållit en bostad för dig, din make, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten. På lydelsen verkar det som att det måste vara den skattskyldige som står för bostaden även på den tidigare bostadsorten. I mitt fall stod lgh i Malmö av naturliga skäl på min sambo. Hoppas dock att detta inte fråntar mig möjligheten till avdraget.

  Följdfråga: 

  Om jag gör det som ett öppet yrkande och således klart visar på de omständigheter som ligger för grund för detsamma, minimerar detta risken för eventuell skattetillägg? Jag är ju relativt osäker på om det går igenom med tanke på lydelsen ovan, men som jag förstår det rätt överlåter man en större del av bedömningen på Skatteverket vid ett öppet yrkande.

  Ska följa ditt råd och göra det som ett öppet yrkande. Misstänker dock att det är till Skatteverket och inte till Skattepunkten jag ska göra det. =)

   

  Återigen, tack så mycket för ditt snabba svar!

   

 1. anon
  Ronnie Peterson
  apr 27, 2011

  Hej!

  Jag håller med om att det står otydligt men det behöver du inte utröna extra, utan mitt råd är att du i din tänkta skrivelse anger att ni har skaffat en bostad i Malmö.

  Det är riktigt att det är i den deklaration som du nu ska lämna in till Skatteverket, som din skrivelse ska bifogas. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/