En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej!

Jag fick jobb i Norge och planerar att pendla till jobbet varenda veckan. Enlig regler gränsgångare är personer som bor i en gränskommun vid svenska sidan och jobbar i en gränskommun på norska sidan. Jag bor bara  i en gränskommun i Sverige och ska jobba i Ullensaker kommun( som är inte en gränskommun). Skatteetaten i Norge tvingar mig att flytta från Sverige och folkbokföra mig i Norge, even om jag planerar att komma hem till Sverige 2 gånger per veckan. Först och främst jag äger ett hus i Sverige och en bil som jag kör varje dag, i Norge jag hyr bara en hybel. Enlig vilka regler kan jag behålla min folkbokföring i Sverige och "flytta" inte till Norge? jag vill betala skat i Norge 

enlig Europeiska kommissionen

GRÄNSARBETARE

Du räknas som gränsarbetare om du arbetar i ett annat EU-land än det land där du är bosatt och åker hem minst en gång i veckan. Som gränsarbetare ska du behandlas på samma sätt som en arbetstagare som är medborgare i det land där du arbetar. Det gäller bl.a. tillträde till arbetsmarknaden, arbetsvillkor och sociala förmåner.

3 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jun 02, 2009

  Hej!

  Norge anser troligen att du vistas där alltför mycket av din tid. Detta kan nog inte vara det enda argumentet för att du ska bli folkbokförd där eftersom du äger fastighet i Sverige och redan är folkbokförd här. Det framgår inte om du även har familj i Sverige. I så fall så kan nog inte bli folkbokförd i Norge.

  Du bör kontakta ditt skattekontor och höra vad de anser om din folkbokföring och har de en annan uppfattning än Norge så får länderna efter utredning fastställa i vilket land du ska vara folkbokförd.  

  Det är ingen tvekan om att beskattning endast ska ske i Norge.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Gson
  jan 29, 2011

  I Norsk skattelovstiftning finns att läsa längst bak med mindre storlek på texten:

  Hvor er man bosatt etter skatteavtalen og hvilken betydning har det

  Når en person er skattemessigt bosatt i begge land, skal hans bostedsmessige status avgjöres etter bestemmelsene i skatteavtalens artikkel om skattemessig bopel (vanligtvis artikkel 4). Etter denne bestemmelsen skal en person anses som bosatt i det landet han disponerer fast bolig. Har han fast bolig i begge landene, er det avgjörende hvor han har de "sterkeste personlige og ökonomiske forbindlélser (sentrum for livsintressene)". Om dette ikke gir noe klart svar, eller han ikke har fast bolig i noen av landene, skal han anses skatteavtalemessig bosatt i det landet hvor han har vanlig opphold. Har han vanlig oppehold i begge land skal han anses bosatt i det landet der han er statsborger.

  Det e ju sentrum for livsintressene (familj, släkt och vänner. Hus och hem samt där man har sitt vanliga oppehold som avgör var man ska va skriven.

 1. anon
  sverigenorge
  sep 20, 2011

  Det finns mängder av regler för svenskar som jobbar i Norge. Vi har samlat all information på www.sverige-norge.se/jobbsokande. 

   

  Där kan du också läsa vad som gäller för gränsgångare.