En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 18 september 2023

En av regeringens prioriteringar är att skapa goda villkor för företagande i Sverige. I höstbudgeten går regeringen därför fram med ett förslag om att färre småföretag ska behöva redovisa moms genom att höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor.

Det är angeläget att förbättra villkoren för de allra minsta företagen i Sverige. Ett sätt att göra detta är att höja omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt. Regeringen kommer därför att föreslå att den nuvarande gränsen på 80 000 kronor höjs till 120 000 kronor per kalenderår. 

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige - regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag behöver därför minska. Nu går vi fram med ett förslag för de allra minsta företagen som innebär att färre småföretag ska behöva redovisa moms. Så gör vi det lättare för fler företag att starta och växa i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

En höjning av omsättningsgränsen innebär en förenkling för de företag som väljer att tillämpa undantaget, då de inte längre behöver ta ut och redovisa mervärdesskatt på sin försäljning. En högre omsättningsgräns kan också sänka trösklarna för att starta företag. Vidare minskar den administrativa bördan för Skatteverket, som inte behöver hantera deklarationer och betalningar från de minsta företagen.

Förslaget kommer att aviseras i budgetpropositionen för 2024 och föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Kostnaden för förslaget bedöms vara omkring 210 miljoner kronor per år från 2025.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström