En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej. Jag äger tillsammans med min före detta en lägenhet i Florida. Jag hade nu tänkt att köpa ut hennes del och ta över hela. Denna lägenhet har dubblats i värde sedan vi köpte den och det är också denna summa som jag ska köpa lägenheten för av henne. Min fråga är: Vad ska man tänka på för att det ska bli rätt för mig i framtiden vid riktig försäljning?

På summan jag ska betala henne alltså halva bör jag ju dra bort skattedelen på den del som lägenheten höjts i värde då detta kommer läggas helt på mig vid framtida försäljning. Men vad kommer skatten hamna på vid försäljning? Är det svensk skatt man kommer få betala eller blir det i USA?

Något annat man bör tänka på?

Tacksam för svar

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 31, 2013

  Hej jensn!


  Det framgår inte av dina uppgifter om du ska överta din före dettas del av lägenheten i samband med bodelning, men jag utgår från att så är fallet.


  Jag utgår också från att lägenheten är någon form av ägarlägenhet eller att ni innehar lägenheten med något som liknar svensk bostadsrätt samt att du och din före detta är bosatta i Sverige.


  Beträffande en mängd egendom gäller s.k. evig kapitalvinstbeskattning. Exempel på sådan egendom är ägarlägenhet och lägenhet som innehas med bostadsrätt. Så länge egendomen delas lika vid en bodelning utgör detta inte något problem men om den ena maken tillskiftas en lägenhet bör den maken kompenseras för att han förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av lägenheten. Denna framtida skatteskuld kallas för latent skatteskuld.


  Vid värderingen av lägenheten vid en bodelning ska denna skuld minska lägenhetens värde. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av lägenheten för ett pris motsvarande det marknadsvärde som gäller vid bodelningstillfället. På den vinst man då får fram skulle skatt ha fått betalas med 22 procent av vinsten. Den skatten ska då dras av från marknadsvärdet och det värde man då får fram är bodelningsvärdet för lägenheten som ska tjäna som underlag för den bodelningslikvid den make som ska ta över lägenheten ska betala till den andre maken.


  Observera att bodelning är ett familjerättsligt fång som inte utlöser några skattekonsekvenser. Den bodelningslikvid som den avstående maken får ska hon således inte betala någon skatt på.


  Observera också att en bodelningslikvid inte medför att den övertagande maken får ett högre omkostnadsbelopp. Han övertar bara den avstående makens skattemässiga situation.


  Vid bodelningar av fastighet brukar man även från marknadsvärdet räkna av ett fiktivt mäklararvode.


  Vid en framtida försäljning får du betala skatt i Sverige med 22 procent av vinsten.


  Enligt skatteavtalet mellan Sverige och USA har USA rätt att beskatta vinsten, men om och i så fall hur USA kommer att utnyttja denna rätt kan jag inte uttala mig om.


  Om du får betala skatt i USA på vinsten får du i Sverige avräkna denna skatt från skatten på vinsten i Sverige.


   


   


   


   


   


   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  jensn
  feb 01, 2013

  Tack så jätte mycket för denna informationen Ove

  Det var över ett år sedan vi separerade och vi var endast sambos, alltså inte gifta. Vad av denna ovanstående information förändras i detta fall?

 1. anon
  jensn
  feb 01, 2013

  Vill också tillägga att vi redan gjort en bodelning för ett år sedan och då gällde det främst vårat hus här i Sverige.

  Sen har du uppfattat rätt att det är en ägarlägenhet så som bostadsrätt i Sverige

  Tack på förhand