En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 maj 2021

Regeringens förslag att utöka Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU lämnas i dag till riksdagen. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

De nya reglerna innebär att Tullverket får möjlighet att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU i upp till 30 eller i vissa fall 90 dagar. På så sätt kommer Tullverket och andra brottsbekämpande myndigheter få mer tid på sig att utreda om det finns behov av ytterligare åtgärder, som till exempel inleda en undersökning eller beslagta de kontanta medlen vid misstanke om brott.

Enligt dagens regler kan Tullverket endast hålla kvar kontanta medel en kortare tid för att genomföra en kontroll av anmälningsplikten.

I förslaget ingår också en ny möjlighet för Tullverket att begära in redovisning för så kallade oledsagade kontanta medel vilket Tullverket inte har rätt att göra i dag. Oledsagade kontanter är exempelvis en sedelbunt som skickas i ett paket med posten eller i en container.

Bakgrunden till förslaget är en ny förordning i EU inom ramen för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget i propositionen överensstämmer med det förslag som regeringen skickade till Lagrådet tidigare i april. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin