En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 08 september 2023

Regeringen föreslår ett förenklat avgiftssystem för slakterikontroll samt tre höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter.

Regeringen föreslår införande av fasta avgifter (tidigare benämnt EU:s minimiavgifter) per slaktat djur i den offentliga kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar (slakterikontrollen). Fasta avgifter föreslås ersätta vissa delar av det avgiftssystem som nu tillämpas för slakterikontrollen.

Införandet av fasta avgifter innebär ett enklare och mer förutsägbart avgiftssystem för slakterikontrollen samt transparens vad gäller företagens kostnader för den offentliga kontrollen när djur slaktas. Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor tillförs Livsmedelsverket för detta ändamål.

– För regeringen är det viktigt att det finns tillgång till slakterier och vilthanteringsanläggningar. Lantbrukare ska kunna skicka sina djur till slakterier utan långa transporter och till rimliga kostnader, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

– En övergång till fasta avgifter är ett viktigt steg för att stärka konkurrenskraften för svensk animalieproduktion, stärka försörjningsförmågan och bidra till att stärka framtidstron inom hela näringen, fortsätter landsbygdsministern.

Regeringen föreslår även att tre gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter höjs. Beloppen har justerats med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen, men beloppsgränsen avseende inkomst från samfällighet höjs mer än vad prisutvecklingen motiverar. Eftersom det finns många samfälligheter bedöms det som en stor förenkling att undanta inkomster från samfälligheter i större utsträckning än tidigare.

Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2024.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Höjning av gränsbelopp

Beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering och uppdelning i lotter genom klyvning föreslås höjas från 5 000 kronor till 42 000 kronor. Det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser föreslås höjas från 5 000 kronor till 12 000 kronor och beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet från 600 kronor till 1 500 kronor.

Ändringarna av beloppsgränsen medför att berörda betalar lägre skatt på kapitalinkomster.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Aktuellt om statens budget

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson