En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152642

Pressmeddelande
29 september 2010
Finansdepartementet

Hårdare budgetdisciplin på finansministrarnas agenda

Finansminister Anders Borg och riksbankschef Stefan Ingves deltar i det informella Ekofinmötet den 30 september - 1 oktober. Detta blir det första tillfället att diskutera EU-kommissionens förslag om att skapa skarpare regler i stabilitets- och tillväxtpakten.

Förslaget, som presenteras idag, läggs för att motverka framtida skuldkriser av det slag som nu skapar problem i flera av EU:s medlemsstater. De nya reglerna syftar till att få till stånd en strängare budgetdisciplin och ett ökat ekonomiskt ansvarstagande.

- Hårdare regler behövs för att undvika att länder som missköter sin ekonomi skadar hela det finansiella systemet och undergräver förtroendet för den gemensamma valutan. På sikt bör reglerna gälla samtliga medlemsstater och inte enbart euroländerna som nu föreslås, säger finansminister Anders Borg.

Under de informella ministermötena fattas inga beslut. Vid detta möte rör ett flertal av diskussionspunkterna förslag till reglering och tillsyn av de finansiella marknaderna, främst gällande kreditvärderingsinstitut och banker.

Vidare fortsätter arbetet med en europeisk stabilitetsavgift av svensk modell. En sådan skatt på banker skulle ge medlemsstaterna de ekonomiska resurser som krävs för att klara av framtida räddningsaktioner. Skatten skulle också motverka ett ansvarslöst risktagande som hotar den finansiella stabiliteten.

En pressträff med Anders Borg och Stefan Ingves kommer att hållas omkring klockan 18.30 den 30 september i Palais Egmont. För pressackreditering ansvarar det belgiska ordförandeskapet. www.eutrio.be.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Webbplatsen för Belgiens ordförandeskap i EU (http://www.eutrio.be/)