En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152115

Pressmeddelande
10 september 2010
Finansdepartementet

Förslag om kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas till Lagrådet

Regeringen föreslår nya bestämmelser som ska garantera skattefrihet för biogas när biogasen byter fysisk form. Syftet är att skattefriheten för biogas på ett administrativt enkelt sätt ska få genomslag även när biogasen byter fysisk form. Förslaget har idag överlämnats till Lagrådet.

De föreslagna bestämmelserna om skattefrihet när biogas byter fysisk form ska gälla de aktörer som är godkända att hantera obeskattad biogas. Skattefriheten förutsätter att gasen befinner sig i ett skatteupplag när den övergår i vätskeform, eller hanteras av en godkänd lagerhållare när den övergår i gasform. Skattefriheten gäller även när biogas byter fysisk form hos andra aktörer om skattskyldighet för biogasen tidigare har inträtt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Ann-Christine Johansson, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 15 44

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande
bestämmelser om skattefrihet för biogas
(http://www.regeringen.se/sb/d/12678/a/152110)