En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/152955

Pressmeddelande
6 oktober 2010
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett ändringsprotokoll till det
befintliga dubbelbeskattningsavtalet med Sydafrika som undertecknades den 7 juli 2010.

Genom protokollet ändras avtalets bestämmelser om uttag av källskatt på utdelningar från vissa dotterbolag. Ändringarna i avtalet har föranletts av ändrad intern lagstiftning i Sydafrika.

Förslaget lämnades i en proposition till riksdagen den 6 oktober. Regeringen föreslår också att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/152954