En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 09 mars 2023

I dag beslutade regeringen om en proposition med förslag om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader. Förslaget innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för omkring 25 000 svenska företag.

Den ansträngda ekonomiska situationen i Sverige påverkar jord-, skogs- och vattenbruket hårt. Kriget i Ukraina och den europeiska energikrisen som följt i dess spår bidrar till att drivmedelspriserna är rekordhöga. Med skattelättnaden kan svenska företag kompenseras för delar av kostnadsökningarna och samtidigt upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion.

– Med rådande energikris, inflation och krig i vårt närområde befinner sig svensk ekonomi i ett besvärligt läge. Även svenska företag drabbas, och med skattelättnaden kan vi stötta över 25 000 svenska företag som drabbats av ökade priser. Regeringen kommer även att jobba för att skatten på jordbruksdiesel ska ligga på EU:s miniminivå under 2024 och 2025, säger Elisabeth Svantesson.

Den nuvarande nivån på skattenedsättningen infördes i juli 2022 som en tillfällig åtgärd till och med halvårsskiftet 2023. Enligt förslaget förlängs nedsättningen i ytterligare sex månader, till och med 31 december 2023. Efter nedsättning blir skatten noll kronor för diesel (miljöklass 1) för användning under andra halvåret 2023. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Med jordbruksdiesel avses diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström