En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ska sälja min villa (småhus) som jag köpte för tre år sedan för 1 395 000kr

Jag har på dessa tre år lagt ut 250 000kr i reparationer och ombyggnationer
Jag har ett mäklararvode på ca 66 000kr
Jag har en besiktning med försäkring inför försäljning från Anticimex 16 700
Jag har utfört energideklaration för 3 975kr
Lagfart kostade mig 21 750kr då jag köpte villan 2006
Pantbrev kostade mig 22 830kr år 2006

Försäljningspris 1 900 000kr

Vad jag vill veta är hur uträkningen skall se ut (ja, jag har googlat runt men jag är fruktansvärt dålig på siffror och uträkningar) - vad blir det för belopp jag skall skatta för? Sedan skulel jag gärna vilja vet om det är bättre rent ekonomiskt att begära uppskov på reavinsten eller om man skall betala så snart som möjligt. Jag har köpt ett nytt hus för 2 295 000kr om det spelar någon roll.

Flyttstäd för 6 000kr är beställd men det får man inte räkna in i ovanstående beräkning antar jag utan kan istället göra ett rotavdrag på det beloppet, eller?

Mkt tacksam för svar!

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 20, 2009

  Hej Sjuna!

  Av de kostnader du har specificerat kan jag direkt säga att mäklararvodet 66 000 kr, inköpspriset 1 395 000 kr och lagfartskostnaden 21 750 kr är avdragsgilla.

  Kostnaderna för reparationer och ombyggnationer 250 000 kr är avdragsgilla till den del de avser ombyggnad och till den del reparationerna medfört att din villa vid försäljningen är i bättre skick än när du köpte villan.

  Kostnaden för besiktning m.m. 16 700 kr bör betraktas som en avdragsgill försäljningskostnad.

  Kostnaderna för energideklaration och pantbrev är inte avdragsgilla.

  Om vi utgår från att  beloppet 250 000 kr är avdragsgillt i sin helhet skulle din vinst vid försäljningen uppgå till (1 900 000 - 66 000 - 1 395 00 - 21 750 - 250 000 - 16 700 =) 150 550 kr.

  Skatten på vinsten är 22 procent eller 33 121 kr.

  Du kan få uppskov med beskattning av vinsten. Om du får uppskov ska du för varje år ta upp en schablonintäkt som inkomst av kapital med 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång eller med 2 514 kr. Skatten på denna schablonintäkt är 30 procent eller 754 kr, vilket motsvarar 2,28 procent av skattebeloppet. Efter skattereduktion motsvarar detta en bankränta på (2,28/0,7 =) 3,25 procent av skattebeloppet.

  Om du behöver låna till betalning av skattebeloppet är det alltså fördelaktigare att ta ett sådant lån och betala skatten med, om räntan på lånet är lägre ån 3,25 procent.  Betalar du skatten utan lån slipper du både skatt på schablonintäkt och ränta på lån.

  Du bör får rotavdrag på kostnaden för flyttstäd.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB