En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Hemvist i Tyskland sedan början av 2021 (utvandrad från Sverige) och således obegränsat skattskyldig i Tyskland men även obegränsat skattskyldig i Sverige då mitt svenska fåmansföretag innebär att jag har stark anknytning till Sverige. Jag har tidigare med hjälp av forumet (https://www.skatter.se/?q=node/8345) rett ut beskattning i Sverige av utdelning från mitt svenska fåmansbolag enligt dubbelsbeskattningsavtalet med Tyskland.

Under “övriga upplysningar” i deklarationen för inkomstår 2021 yrkade jag att beskattningen i Sverige av mina kapitalinkomster skulle begränsas till 15% enligt skatteavtalet (Artikel 10 p. 2).

Resultatet blev att skatteverket beslutade att den svenska skatten på samtliga utdelningar begränsades till 15%.

Jag har för 2021 även deklarerat en del realisationsvinster från försäljning av diverse marknadsnoterade värdepapper. Någon nedsättning av beskattningen i Sverige av dessa vinster har dock inte gjorts.

Efter att studerat dubbelbeskattningsavtalet gör jag tolkningen att Artikel 13 punkt 1 t.o.m. 5 för mig innebär att realisationsvinster från försäljning av aktier skall beskattas fullt ut i Sverige medans realiserade vinster från ETF:er, värdepappersfonder och certifikat endast behöver beskattas där jag har min hemvist dvs i Tyskland.

Är detta antagande korrekt? Har jag möjlighet att lämna in en begäran om omprövning eller överklagan där jag separat specificerar vilka realisationsvinster som kommer från aktier respektive övriga värdepapper?

 

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 08, 2022

  Hej!

  Min uppfattning är också att ETF:er inte omfattas av punkt 5 så dem ska då inte beskattas i Sverige. Det är inga problem för dig att begära omprövning och där yrka att bara aktierna ska beskattas i Sverige samt specificera detta.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  JackRoush
  sep 20, 2022

  Hej och tack för svaret på min fråga ovan.

  Förutom realisationsvinster, har jag i min svenska deklaration för 2021 även schablonintäkter från fondandelar i aktiefonder.

  Jag hittade på Skatter.se en dom som innebär att:

  Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond omfattas av artikel 22 i det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

  länk: https://www.skatter.se/?q=node/5521

  Kan jag åberopa motsvarande artikel i Svensk-Tyska avtalet dvs artikel 21 punkt 1 och yrka att schablonintäkten inte skall beskattas i Sverige?

  (Jag kommer att förmodligen att bli schablonbeskattad i Tyskland på mitt fondinnehav. Möjligen skulle jag kunna yrka avräkning på svensk skatt men det återstår att se.)

  Hälsningar

  Marcus

   

 1. anon
  D Andersson
  sep 21, 2022

  Hej Marcus!

  Samma sak gäller även Tyskland dvs enligt skatteavtalet får Sverige inte beskatta schablonintäkten från ISK.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB