En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 27 maj 2021

Regeringen vill öka tryggheten i fråga om pensioner för personer som arbetar i både Sverige och Japan, minska byråkratin för svenska företag och underlätta för familjemedlemmar. Det är något av innehållet i det avtal om social trygghet som Sverige och Japan har enats om. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning och ska nu lämnas i en proposition till riksdagen.

– Japan är en av våra största handelspartners utanför EU. Med avtalet vill vi öka tryggheten för anställda och familjemedlemmar som bor och arbetar i Japan. Avtalet kommer även att underlätta för svenska företag som gör affärer med Japan, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Bland annat kommer avtalet att underlätta för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Som det är nu behöver en anställd arbeta och betala pensionsavgifter under minst 10 år i Japan för att få japansk pension utbetald i Sverige

Enligt det nya avtalet omfattas utsända arbetstagare och dess medföljande familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.  

För svenska företag innebär det mindre byråkrati och det underlättar rörligheten mellan länderna när den utsända arbetstagaren omfattas av hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet. För familjemedlemmar underlättar det också när hela familjen omfattas av samma socialförsäkringssystem. 

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet. Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet.

Fakta

Japan är Sveriges andra största handelspartner i Asien och utgör den fjärde största exportmarknaden utanför EU. Omkring 1 800 svenskar är tillfälligt eller långsiktigt bosatta i Japan och cirka 12 000 svenska jobb är beroende av exporten till Japan. Japanskägda företag i Sverige sysselsätter omkring 21 500 personer. Cirka 150 svenska dotterbolag är representerade i Japan och 1 500 företag genom agenter och distributörer. Frihandelsavtalet mellan EU och Japan som började gälla 2019 ger svenska företag bättre tillgång till den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter. Med en förväntad ökad ekonomisk aktivitet mellan länderna är det viktigt att skapa bra förutsättningar och social trygghet för de personer som rör sig mellan länderna.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz