En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 25 maj 2022

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglernas komplexitet har dock ökat med tiden. Därför har regeringen i dag beslutat om att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.

Sedan de så kallade 3:12-reglerna infördes har reglerna genomgått flera förändringar vilket har lett till att reglernas komplexitet har ökat. Enkla, enhetliga och överskådliga regler bidrar till att skattesystemet uppfattas som rättvist och rimligt och är viktigt för att bland annat förebygga skatteanpassning och skatteplanering.

Det är även viktigt att den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer tas till vara. Goda villkor krävs för att fler ska investera den tid och de resurser som krävs för att starta företag. På så sätt kan företagande och tillväxt stimuleras samtidigt som investeringar ökar och nya arbetstillfällen skapas. Därför har regeringen i dag beslutat om att det ska tillsättas en kommitté som ska utreda på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas.

Kommittén ska bland annat:

analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling,
redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg