En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har ett AB och ett HB i Sverige, båda med beskattade vinster samt i HB:t expansionsmedel och periodiseringsfonder. Jag planerar nu starta en mindre varvsverksamhet i Estland utifrån den mycket fördelaktiga kostnadsbilden där.

Vilka är villkoren för att få göra koncernbidrag mellan ett svenskt AB & estniskt bolag, som det första året i alla fall kommer att gå med förlust?

Är det möjligt att på något vis göra det med HB:t i stället, där jag egentligen har mer kapital.

/g

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  nov 21, 2009

  Du frågar om ett svenskt bolag kan lämna koncerbidrag till ett estniskt bolag. Koncernbidrag kan lämnas mellan svenska bolag (inte till och från handelbolag). När vi talar om koncernbidrag till ett estniskt bolag så måste Du mena att Ditt svenska AB skulle ha ett estniskt dotterbolag. Gränsöverskridande koncernbidrag från moderföretag till ett utländskt dotterbolag är enligt flera domar i Regeringsrätten inte tillåtet. Däremot har överföring i form av koncernbidrag från utländskt dotterforetag till ett inhemskt moderföretag ansetts godtagbart när det är fråga om definitiva förluster, dvs bolaget lan inte utnyttja förlusten i framtiden i den stat där den är hemmahörande, t.ex pga av likvidation.
  Om man tillät koncernbidrag mellan företag i olika länder skulle man inom koncerner fritt kunna välja i vilken stat deras vinster beskattas. En följd av ett sådant scenario skulle bli att svenska företags vinster skulle flyttas till länder med låga bolagsskatter.
  Inger