En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag undrar är vad som gäller när jag flyttar till ett land som saknar dubbelbeskattningsavtal med Sverige och blir begränsat skattskyldig. Jag har idag också en bostad som jag kommer göra vinst på när jag säljer den. I övrigt klipper jag alla band med Sverige.

1. Kommer jag anses bli begränsat skattskyldig för hela inkomståret 2021 eller bara från den dagen då jag både har flyttat ut och sålt bostaden? Dvs. kommer jag få skatta av bostadsvinsten i Sverige oavsett om jag säljer den innan eller efter flytten?

2. Blir jag begränsat skattskyldig om jag istället för att sälja bostaden väljer att hyra ut den? Var ska den då beskattas om jag säljer den senare i år eller nästa år när jag fortfarande är begränsat skattskyldig?

3. Om jag enligt punkt 2 hyr ut den och får hyresintäkter kommer det då att stoppa mina möjligheter att bli begränsat skattskyldig?

4. Vilka skattelagar är det som reglerar beskattningen av bostaden i ovanstående fall när inga dubbelbeskattningsavtal finns med landet jag flyttar till, är det tioårs-regeln som styr detta?

 

7 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  mar 25, 2021

  Hej!

  1 Du kommer att anses som begränsat skattskyldig från den dag du flyttat och sålt bostaden.

  2 och 3 Du kommer att vara obegränsat skattskyldig de fem första åren efter flytten. Att du hyr ut bostaden spelar ingen roll. Både hyresinkomsten och kapitalvinsten ska beskattas i Sverige då inkomsterna kommer från en bostad i Sverige.

  4 Det är svensk lagstiftning som styr detta, mer specifikt 3:18 inkomstskattelagen.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mag
  apr 05, 2021

   

  Tack för svaret!

  Jag blev dock lite förbryllad över punkt 1 då jag anttar att man är begränsat skattskyldig hela kalenderåret och inte bara en del av året. Dvs. om jag klipper alla band med Sverige idag och bosätter mig i ett nytt land blir jag begränsat skattskyldig i Sverige hela detta kalenderår, stämmer inte det?

  Läste dock igenom 3:18 inkomstskattelagen som du gav som källa och punkt 10 säger som jag förstår det exakt det du säger att reavinsten av bostaden ska beskattas i Sverige även om man är begränsat skattskyldig så den ger svar på min fråga:

   

  Innebörden av begränsad skattskyldighet 18 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

  10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige

 1. anon
  D Andersson
  apr 06, 2021

  Hej!

  Det finns inget som hindrar en person från att vara både begränsat och obegränsat skattskyldig samma kalenderår. Detta innebär att om du flyttade idag och klippta alla band skulle du vara begränsat skattskyldig från och med imorgon.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  AcesInvest
  apr 13, 2021

  Hej Daniel,

  jag undrar även följande:

  Reavinstskatt  på vinst vid försäljning av bostad i Swe:

  a)Till vilket land jag ska betala reavinstskatt på försäljning av bostad i Swe om jag vid försäljningstillfället är obegränsat skattskyldig i Swe men resident och boende i det andra landet (dvs bor i det andra landet > 183 dagar/år, och därmed skattskyldig där), om detta andra land är Thailand?

  Är det endast i Swe jag ska betala denna reavinskatt (22%) eller kommer även Thailand beskatta mig för denna vinst?

  b)Skiljer sig detta beroende på vilket det andra landet är? Dvs är det dubbelbeskattningsavtalet mellan Swe och det andra landet som reglerar detta eller betalar jag generellt bara reavinstskatt i Swe då det är där bostaden finns även om jag är resident (dvs skattskyldig) i det andra landet?

  Tack på förhand, Mvh Aces

  <p>Mvh AcesInvest</p>

 1. anon
  D Andersson
  apr 13, 2021

  Hej!

  1 Enligt skatteavtalet med Thailand så får både länderna beskatta försäljningen. För att undvika dubbelbeskattning ska Thailand avräkna den svenska skatten dvs du ska betala mellanskillnaden i Thailand. Huruvida Thailand sen beskattas försäljningen eller inte beror på thailändska regler.

  2 I stort sett alla avtal ger båda länderna rätten att beskatta försäljningen och därefter ska hemvistlandet avräkna den svenska skatten, Mig veterligen finns det inga avtal där Sverige tappar beskattningsrätten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  AcesInvest
  apr 13, 2021

  Hej,

  tack för svar. Rörande fråga 1) då igen:

  Vad innebär "För att undvika dubbelbeskattning ska Thailand avräkna den svenska skatten dvs du ska betala mellanskillnaden i Thailand" mer specifikt?

  Betyder det att det är det land vars reavinstskattesats )på vinst av försäljning av bostad) som är högst som kommer "styra" vilken den resulterande reavinstskattesatsen blir för mig? Dvs: Givet att reavinstskattesatsen är 22% i Swe:

  Ex1: Om reavinstskattesatsen i Thailand är 30%, ska jag då i Swe betala 22% och i Thailand 30-22 = 8% (eftersom 30% > 22%) vilket resulterar i en total skattesats för mig på 30% istf 22% som hade varit fallet om jeg ej var skattskyldig även i Thailand?

  Ex2: Om reavinstskattesatsen i Thailand är 10%, ska jag då i Swe betala 22% och i Thailand 0% (eftersom 22% > 10%) vilket resulterar i en total skattesats för mig på 22%, dvs samma som den svenska skattesatsen?

  Har jag förstått det hela korrekt genom Ex1 & Ex2?

  Rörande:

  "Huruvida Thailand sen beskattas försäljningen eller inte beror på thailändska regler"

  Menar du här huruvida Thailand väljer att beskatta mig för mellanskillnaden eller ej trots att de har rätt att göra det enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Swe och Thailand? Kan du utveckla lite mer?

  Mvh Aces

  <p>Mvh AcesInvest</p>

 1. anon
  D Andersson
  apr 13, 2021

  Hej!

  Du har förstått helt rätt rörande avräkningen.

  Det är inte säkert att Thailand beskattas vinsten på bostadsförsäljningen även om de har rätt till det. Ett stort antal länder har valt att inte beskatta fastighetsförsäljningar som är klassificerade som privatbostäder i det landet. Det avgör varje land själv.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB