En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Vänligen informera omgående om ett  obegripligt skattekrav
Jag äger  100 st Kinnevik B-aktier som jag köpt för 10 000 SEK (GAV 100 kr/aktie) 
Jag fick  efter splitten 100 st Kinnevik B-aktier och 100 st Kinnevik IL (inlösenaktier).
I mitt aktiedepå noteras transaktion:
inlägg 100 Kinnevik B kurs 0kr!!!!, belopp 18 568 kr alltså 100 nya Kinnevik B med kurs 0 kr 
är plötsligt värda 18 568 kr dvs. 100x0=18 568
I mitt depå både före inlägget och efter, noteras
endast tidigare gamla 100 Kinnevik B aktier, alltså ingen som helst verkligt inlägg.
Anskaffningsvärdet fördelades 62% till stamaktien och 38% till inlösenaktierna. 
Omkostnadsbeloppet justerades så att det 
nya omkostnadsbeloppet för Kinnevik B blev 6 200 kronor (62% * 10 000) 
och 3 800 kronor (38% * 10 000) kronor för inlösenaktierna.
De 100 inlösenaktierna löstes in mot 19,58 Zalando-aktier och samtidigt anses de 
100 inlösenaktierna avyttrade för 18 568 kronor  (185,68 kr/ aktie) och där
omkostnadsbeloppet är 3 800 kronor.
0,58 Zalado-aktier såldes av och man fick betalt för de aktiedecimalerna som såldes. 
Omkostnadsbeloppet för dessa är 550 kronor (948,33*0,58).
I mitt aktiedepå att noteras att :
Varje aktie i Kinnevik AB som har lösts in mot likvid i form 
av aktie i Zalando BÖR ANSES avyttrad för 185,68 kronor.
 100 stycken inlösenaktierna som byttes mot Zalando 
ska ANSES avyttrade till ett försäljningsbelopp om 18568 kr.
I min deklaration finns förtryckt uppgift:
Deklarera 18 568 kr. som vinst på sålda 100 Kinnevik B (se ovan -jag har inte fått
ett öre av 18 569kr inte heller en enda Kinnevik B aktie -kravet är fiktivt)

Vänligen informera snarast hur ska jag slippa beskattas med reavinstskatt
på 18568 trots att jag har inte avyttrat Zalando aktier, inte fått
ett enda öre av "försäljningsbelopp om 18568 kr " och inte fått
en enda ny aktie av Kinnevik B trots noteringen i mina transaktioner
 -"inlägg 100 Kinnevik B kurs 0kr"
Dessutom ,om jag säljer Zalando aktier jag fått, betalar jag på nytt
reavinstskatt !!
Vänligen informera omgående hur ska man invända mot detta 
obegripliga skattekravet för att få rätt hos Skatteverket

Tack på förhand för omgående svar

M.v.h.
B.Nilsson

 

 

 


3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 06, 2022

  Hej!

  Orsaken till att du beskattas för ett försäljningspris om 18 568 kr är för att du anses ha sålt inlösenaktierna för detta pris. Som köpeskilling har du fått aktier i Zalando. Att du inte fått några kontanter spelar ingen roll.

  När du säljer aktierna i Zalando så ha dessa ett omkostnadsbelopp om 948,33 aktier. De 19,58 aktier du sålde anses köpta för 19,58 * 948,33 = 18 568 kr. De 0,58 aktier som såldes för 550 kr har ett omkostnadsbelopp på 550 kr så då uppkommer ingen vinst. Resterande 19 aktier har ett omkostnadsbelopp om 18 568 – 550 = 18 018 kr.

  Jag hoppas det blev tydligare nu.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  zalando
  apr 27, 2022

  Hej
  Tack för svaret.
  Vänligen förklara snarast före 2 maj dessa obegripiligheter
  1. kursen på zalando som erhällits 2021 14 maj var 83.68 kurs euro samma dag var 10.145 
  -detta ger aktiepris pris 848.9336
  varför fiktiva priset 948.33?
  kan man yrka verkligt pris i stället för fiktivt?
  2.aktiepriset på Zalando f.n. ligger på ca 36.26 euro
  kan man yrka reaförlust vid försäljning  av Zalando idag som faller stadigt
  d.v.s. 948.33 kr minus dagens kurs 376.7414 kr förlust 571.5886 per aktie ?

  3.Ofta företag 1 köper andelar i företag 2 och utdelar och betalar med egna aktier
  Förklara gärna om du kan, varför TVINGAS ALDRIG  företag 2 omedelbart  skatta för 
  EJ SÅLDA ERHÅLLNA aktier, som vi med Zalando 
  annars skulle företaget 2 dräneras på all likvid- 
  företag 2 skattar endast vid verklig försäjlning av erhällna  och om reavinst uppstår .

  4 min marginalskatt som ligger på 55 % pensionär ,blir mycket högre 
  p.g. av denna beskattning av Zalando aktier 
  kan man yrka nedsättning av beskattningen i.o.m. marginalskatteuttaget får
  aldrig överskrida 55 %% för en pensionär?

  Tack på förhand för omedelbart svar före 2 maj-deklaration.

  M.v.h.
  B.Nilsson

 1. anon
  D Andersson
  apr 27, 2022

  Hej,

  1 Enligt Skatteverket var lägsta kursen den 9 juni (den dag då aktien erhölls) 94,10 Euri med en kurs om 10,0779 kr per euro.

  2 Ja, det kan man göra.

  3 Det är inte företag som beskattas utan ägarna till företag 2 kan beskattas då de sålt aktierna i bolag 2. Då kan det röra sig om ett andelsbyte dvs att ägarna bytt aktierna i bolag 2 till aktier i bolag 1. Detta är normalt sätt skattefritt.

  I fallet med Zalando har du fått utdelning och utdelning är normalt ett skattepliktigt oavsett om du fått aktier eller pengar

  4 Detta kommer att beskattas i kapital där skatten är 30 procent.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB