En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 3 juli 2014
 Finansdepartementet
 Näringsdepartementet

Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med förslag om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel. Förslagen har tidigare aviserats i en debattartikel av finansminister Anders Borg och it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I promemorian föreslås att all HVO (en form av förnybar diesel) skattebefrias så att förutsättningar skapas för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel. Dagens begränsning om skattebefrielse endast upp till en inblandning av 15 procent i diesel slopas.

En ökad användning av biodrivmedel kommer fortsatt att främjas genom skattenedsättningar. Eftersom skattenedsättningarna anses vara ett statsstöd måste EU:s regler om så kallad överkompensation måste följas. Både hög- och låginblandad FAME (samlingsnamn för fettsyrametylester) är överkompenserade. EU-kommissionen beslutade den 24 juni 2014 om statsstödsgodkännande av skattenedsättningarna för biodrivmedel. Ett villkor för godkännandet var att överkompensationen för FAME åtgärdas med säkerhetsmarginal. I promemorian föreslås därför att skatten på FAME höjs, så att beskattningen lever upp det till gemensamma EU-regelverket.

Både hög- och låginblandad FAME kommer enligt promemorians förslag att beskattas med 1 686 kr/m3. I dag är höginblandad FAME helt skattebefriad och låginblandad FAME beskattas med 16 procent av energiskatten på fossil diesel (vilket 2014 motsvarar ca 281 kr/m3). För diesel med fem procents inblandningsnivå av FAME bedöms priset vid pump öka med knappt 9 öre per liter inklusive moms genom förslaget.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Slopandet av 15 procentsbegränsningen för HVO tillämpas dock retroaktivt från och med den 1 maj 2014.

Promemorian är på remiss till den 7 augusti 2014.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

Susanne Åkerfeldt
Ämnesråd
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
Skatteavdelningen
Finansdepartementet
08-405 13 82

Viktor Gunnarsson
Departementssekreterare
Skatteekonomiska enheten
Skatteavdelningen
Finansdepartementet
08-405 41 57