En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 januari 2011
Finansdepartementet

Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över företagsbeskattningen

Regeringen har i dag beslutat att en kommitté ska se över företagsbeskattningen. I uppdraget ingår bland annat att undersöka möjligheterna att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren mer lika för finansiering med eget kapital respektive lån.

- Det är viktigt att fortsätta förbättra villkoren för att starta och driva företag i Sverige och lokalisera moderbolag och huvudkontor här, säger finansminister Anders Borg. Reglerna bör vara utformade så att de gynnar investeringar och skapar fler jobb. Dessutom måste villkoren för forskning och utveckling vara konkurrenskraftiga för att säkra att Sverige kan skapa god tillväxt. Det är bland annat mot denna bakgrund som regeringen tillsätter en kommitté som ska se över företagsbeskattningen, säger Anders Borg.

Kommittén får bland annat i uppdrag att undersöka olika möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren mer lika för finansiering med eget kapital och med lån. Kommittén ska bedöma om det är lämpligt att ta fram mer generellt utformade regler som begränsar ränteavdragen och om skattelättnader för eget kapital bör införas och lämna förslag. I uppdraget ingår att ta fram förslag som breddar bolagsskattebasen för att bland annat kunna sänka bolagsskattesatsen. Dessutom omfattar uppdraget bland annat att se över regler för skatteincitament för forskning och utveckling, koncernbidrag och underprisöverlåtelser samt att analysera om källskatt bör införas på räntebetalningar.

Uppdraget ska redovisas i tre etapper. Ett delbetänkande med förslag på
skatteincitament för att stimulera tillgången på riskvilligt kapital ska lämnas senast den 31 januari 2012. Vidare ska förslag på skatteincitament för forskning och utveckling lämnas i ett delbetänkande senast den 1 oktober 2012. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 1 november 2013.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Elisabeth Sheikh, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 08-405 36 49

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir.2011:1 Översyn av företagsbeskattningen
(http://www.regeringen.se/sb/d/14255/a/158776)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg