En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 08 februari 2022

Finansdepartementet har remitterat en promemoria som innehåller flera förslag för att göra skatten på kemikalier i viss elektronik enklare och tydligare.

Skatten på kemikalier i viss elektronik har funnits sedan 2017. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och på så vis skydda människors hälsa. Skatteverket och Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av skatten och dess effekter.

I promemorian föreslås att reglerna för avdrag förenklas så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Det medför att det blir betydligt enklare för både skattskyldiga och myndigheter att få den information som behövs för att en vara ska få rätt avdrag. Den högsta avdragsnivån föreslås också ökas.

Reglerna för begagnade varor förtydligas. Med de nya reglerna blir det tydligare vad som krävs för att undantag för begagnade varor ska kunna tillämpas. Undantaget utvidgas också så att varor som tillverkades innan skatten infördes undantas helt. Slutligen justeras reglerna för import från tredjeland så att de fungerar med vissa kommande ändringar av tullreglerna. I fall en varas nettovikt inte framgår av en tulldeklaration kommer beskattning att ske utifrån en schablon, men den skattskyldige kan välja att få skatten beräknad utifrån de vanliga reglerna.

Sammantaget bedöms förändringarna innebära minskad administration både för de skattskyldiga och myndigheterna. Det blir även tydligare vilka regler som gäller och vilken information som krävs från de skattskyldiga.

Promemorian är ute på remiss till den 19 april 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg