En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 22 februari 2022

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att flera skatter behövde förändras och går nu vidare med två av dessa förslag i propositioner till riksdagen. Det gäller höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt och ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer.

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Regeringen anser att det är angeläget att förenkla för de minsta företagen. Ett sätt att göra det är att ge dem en möjlighet att bli befriade från att ta ut mervärdesskatt. Den 1 januari 2017 infördes därför regler om en omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse. Nu föreslår regeringen att omsättningsgränsen ska höjas ytterligare så att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade till och deklarera mervärdeskatt. Den föreslagna höjningen av omsättningsgränsen medför en förenkling för ännu fler mindre företag.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

För reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne tas sedan den 1 januari 2017 mervärdesskatt ut med en reducerad skattesats om 12 procent. Nu föreslår regeringen att mervärdesskatten ytterligare sänks från 12 procent till 6 procent för dessa tjänster. Den föreslagna sänkningen görs för att förstärka incitamenten i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg