En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har precis deklarerat för först gången i Spanien. Har också begärt att få denna skatt återbetald från Sverige där jag redan betalt SINK. I Spanien frågas det inte huruvida man har fått utdelning på aktier i Sverige. Om så är fallet har man ju redan betalt 15% skatt i Sverige. Är det någon som vet hur det fungerar om man uppger utdelningen av aktier från Sverige i Spanien? Antar att utdelningen läggs på inkomsten i Spanien och då kan ju den spanska skatten bli högre än 15%. Knorrar Sverige om de tvingas betala tillbaka mer än de 15% de dragit?

6 Kommentarer
 1. anon
  Nilserik
  maj 07, 2008

  Ja, hur är det egentligen med skattskyldighet för utdelning på Svenska aktier. Sverige kräver väl i vissa fall att banken drar 30% skatt på utdelning för Svenskar bosatta och skattskyldiga i Spanien?

  Vore intressant att veta vad som gäller!

 1. anon
  bjornwahlsten
  maj 08, 2008

  Trots EU finns det en viss frihet kvar i några europeisk länder. Det finns t.o.m i det ICKE frihetsälskande landet Sverige banker som erbjuder utflyttade svenskar att placera sina pengar i fonder/aktier m.m. i länder som har banksekretess. Banksekretessen gör att banken betalar 30% skatt på utdelningarna till Sverige utan att ange vem som erhållit utdelningen. Den som önskar kan också begära att ge sig tillkänna och då får man tillbaka 15%. Inom EU är det annars helt OK att skattemyndigheterna använder kriminella metoder för att krossa banksekretessen - Tyskland är ju på tapeten. De som hanterar stöldgods kallas hälare. Detta gäller inte i fallet med  skattemyndigheter som betalat för stulen information. Andra skattemyndigheter hänger med på fildelningen. Mig veterligt har ingen från Hells Angels anställt hos skattemyndigheterna, men det är väl bara en tidsfråga.

 1. anon
  bjornwahlsten
  maj 26, 2008

  Avräkning av skatt på kapitalinkomster

  Du kan begära avräkning för den slutskatt du betalat i utlandet om du t.ex.har fått utdelning på utländska aktier eller fonder fått ränta på ett konto i utlandet gjort en kapitalvinst på försäljning av utländska aktier, fonder eller fastigheter som beskattas i både utlandet och Sverige.

  Du begär avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration det år du redovisar den utländska inkomsten. I inkomstdeklarationen ska du uppge
        vad inkomsten avser (t.ex. ränta eller utdelning)
        storleken på den utländska kapitalinkomsten eller beräknade
        kapitalvinsten
        den utländska skatten i svenska kronor
        vilket land inkomsten kommer ifrån
        valutakursen du använt vid omräkningen till svenska kronor.

  Använd gärna blankett SKV 2703 för att begära avräkningen. Du ska kunna styrka att du betalat den utländska skatt du begär avräkning för. Om den utländska skatten inte framgår av en svensk kontrolluppgift får du gärna bifoga en kopia på ett kvitto eller någon annan handling som visar den utländska skatt du betalat.

  Du får aldrig avräkning med ett högre belopp än den svenska skatt du ska betala på de utdelningsinkomster, ränteinkomster, kapitalvinster m.m. du haft i utlandet. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 5 000 svenska kronor och den svenska skatten på den utländska inkomsten uppgår till 3 000 svenska kronor får du normalt bara avräkning med 3 000 svenska
  kronor. (Om du redovisar andra utländska inkomster i deklarationen får du i vissa fall räkna bort ett högre belopp.) När vi beräknar den svenska skatten tar vi hänsyn till vissa skattereduktioner som du har beviljats, t.ex. för underskott av kapital och allmän pensionsavgift, samt jobbskatteavdraget. Du får aldrig räkna bort ett högre belopp än den skatt
  som det andra landet har rätt att ta ut enligt det aktuella skatteavtalet. Enligt det nordiska avtalet har källstaten t.ex. rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningar. Om källstaten har tagit ut mer i skatt, t.ex. 28 procent, kan maximalt 15 procent i skatt räknas av. Den skatt som överstiger 15 procent får du begära tillbaka från källstaten.

  Under "inkomst av kapital" kan du också begära avdrag för den utländska skatt du betalat, såväl den preliminära som den slutliga. För in beloppet i rutan för ränteutgifter (ruta 53). Om du även begär avräkning beaktas den skatteminskning du fått genom avdraget för den utländska skatten. Om du har underskott av kapital i Sverige är möjligheten till avräkning begränsad. Då är det oftast förmånligare att i stället begära avdrag för den utländska skatten. Obs! Vid kapitalvinstberäkning ska avdraget inte räknas som en anskaffningskostnad och ingå i kapitalvinstberäkningen. I stället ska du göra avdraget direkt på inkomstdeklarationen under "inkomst av kapital" i ruta 53.

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 07, 2008

  Hej Björn!

  Den information Du fått från Skatteverket avser en situation där en i Sverige obegränsat skattskyldig person får inkomster från utlandet. Det är alltså motsatt situation jämfört med den Du talar om ovan, nämligen utdelning från Sverige till en i Spanien skattskyldig person. I och för sig bör Spanien tillämpa ungefär samma regler som Sverige. I skrivande stund har jag inte tillgång till dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien men troligen får Du avräkna den skatt Sverige innehåller (kuponskatt eller på engelska withholding tax) från den Spanska skatten. Om Sverige tagit ut en kupongskatt på 15 % och skatten enligt spanska regler är t.ex. 25 % (jag har inte tid att just nu undersöka hur stor den spanska skatten egentligen är), så blir den spanska skatten efter avräkning 10 %. Ta detta enbart som ett exempel. Avräkningen görs i aktuell valuta, så kursdifferenser kan spela roll.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bjornwahlsten
  jun 08, 2008

  Clas,
  vi får glädja oss att dubbelbeskattningsavtalen åter är tillgängliga på Skatteverkets hemsida. Av frågan jag formulerade till Skatteverket framgick det kart att jag bodde i Spanien. Jag har själv använt sökfunktionen i skatteavtalet med Spanien men inte fått någon lyckad träff för att finna svaret på min fråga. Kanske är det därför Skatteverket inte kan ge ett klart besked. Det är inte säkert att man täckt in alla fall.
  Framgent kommer jag att avsäga mig det svenska medborgarskapet och då skall jag ta itu med frågan igen.
  Skatten på utdelningar i Sverige på 15% kommer man säkert aldrig ifrån.

  Hälsningar
  Björn

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 21, 2008

  Hej Björn!

  Vad bra att Skatteverket åter visar dubbelbeskattningsavtalen på sin hemsida! De visar dem nu på annan plats och under annan rubrik än tidigare så de var inte helt lättta att hitta! Klicka här för att se dubbelbeskattningsavtalet med Spanien! Utdelningar behandlas i artikel X (dvs. 10). Där kan utläsas att Sverige får lov att lägga 15 % kuponskatt (withholding tax) på utdelning till privatperson som bor i Spanien. Sverige utnyttjar naturligtvis den rätten. Av artikel XXIV framgår att Spanien i sådant fall skall avräkna den i Sverige erlagda skatten från den spanska. Den anaylys om jag nu gjort får dock tas med en nypa salt eftersom jag inte hinner kontrollera hela avtalet med protokoll och allt.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB