En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 februari 2022

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med att kontrollera A1-intyg, som används för att visa i vilket land inom EU/EES som en person är socialförsäkrad. Uppdraget är en del i regeringens satsning för att motverka arbetskriminalitet och arbetet med att ta tillbaka kontrollen inom välfärden.

– Det här handlar om att komma åt kriminalitet inom välfärden och ta tillbaka kontrollen. Det är oacceptabelt med fusk och förfalskade intyg. Myndighetsbeslut om var i EU en person ska vara försäkrad och betala socialavgifter måste vara korrekta., säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

A1-intyg är ett intyg som visar vilket lands socialförsäkring som en person omfattas av. Syftet med A1-intyget är att en person som till exempel är utsänd till en annan medlemsstat för att arbeta ska kunna visa på sin socialförsäkringstillhörighet för att undvika att sociala avgifter betalas i det land där man tillfälligt arbetar. I Sverige är det Försäkringskassan som utfärdar intygen.

En av åtgärderna för att motverka arbetslivskriminalitet är att säkerställa att utfärdade A1-intyg är korrekta. Uppdraget till Försäkringskassan handlar om att säkerställa att socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte riskerar leda till snedvriden konkurrens och negativ påverkan på statsfinanserna, samt att enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas.

Uppdraget till Försäkringskassan innebär att myndigheten ska redovisa hur man arbetar med att kontroller A1-intyg och återkomma om det finns behov av ytterligare verktyg för att säkerställa att arbetstagare är socialförsäkrade och betalar socialavgifter på korrekt sätt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 18 juni 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz