En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Fullt utnyttjat innebär det ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsförstärkning. Den nya lagen träder i kraft i morgon men det går redan nu att ansöka om anstånd enligt de nya reglerna.

Förändringarna syftar till att ytterligare stötta företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning. Den nya lagen innehåller flera förändringar jämfört med hur reglerna ser ut i dag:
•Det blir nu möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar istället för tre månader som har varit maxtaket tidigare.
•Företag kommer att kunna ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.
•Möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt ligger kvar. Det innebär att skatteinbetalningar som har gjorts under 2020 kommer att kunna betalas tillbaka.
•Det blir möjligt för företag att ansöka om anstånd även för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020.

Det är redan nu möjligt att ansöka om anstånd med anledning av den nya lagen via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida. Från och med i morgon kommer Skatteverket att börja hantera ansökningarna och besluta om anstånd enligt den nya lagen.

Sedan tidigare under krisen har Skatteverket beviljat företag anstånd med nästan 40 miljarder kronor.

Om företagens möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar

Reglerna innebär att företag kan få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms och började gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020. Alla företag, oavsett företagsform, kan begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Detsamma gäller företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Anstånd beviljas inte företag som missköter sin ekonomi eller företag som har större skatteskulder.

Räkneexempel: Restaurang

För en restaurang med 10 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 10 miljoner kronor beräknas likviditetsförstärkningen, om den anståndsmöjlighet som infördes i april 2020 utnyttjades, till 1 miljon kronor. Med den nya utökningen av anståndsutrymmet beräknas likviditetsförstärkningen uppgå till ytterligare 1 miljon kronor.

Den totala likviditetsförstärkningen genom anståndet beräknas därmed uppgå till 2 miljoner kronor. Det motsvarar 20 procent av årsomsättningen eller 69,2 procent av kostnaden för arbetskraft under ett halvår.

Räkneexempel: Konferenshotell

För ett konferenshotell med 60 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 90 miljoner kronor beräknas likviditetsförstärkningen, om den anståndsmöjlighet som infördes i april 2020 utnyttjades, till 6,8 miljoner kronor. Med den nya utökningen av anståndsutrymmet beräknas likviditetsförstärkningen uppgå till ytterligare 6,8 miljoner kronor.

Den totala likviditetsförstärkningen genom anståndet beräknas därmed uppgå till 13,6 miljoner kronor. Det motsvarar 15 procent av årsomsättningen eller 77,9 procent av kostnaden för arbetskraft under ett halvår.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38‬  
e-post till Isabel Lundin