En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 28 mars 2022

Måndagen den 28 mars utväxlades noter mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i kraft den 1 juni 2022. Avtalet har beslutats i båda ländernas parlament och samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

– Japan är ett viktigt land för Sverige. Med detta avtal om social trygghet, som främst omfattar pensioner, främjas den redan utomordentligt starka handelsrelationen och de utmärkta kontakterna mellan Japan och Sverige. Avtalet kommer att vara viktigt för arbetstagare som rör sig mellan de två länderna och för svenska företag och därmed för jobb och tillväxt, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige kommer göra det lättare för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Från svensk horisont blir avtalet särskilt betydelsefullt för svenskar som arbetar kortare tid än 10 år i Japan. Innan avtalet träder i kraft har en anställd behövt arbeta och betala pensionsavgifter under minst 10 år i Japan för att få japansk pension utbetald i Sverige.

För svenska företag som gör affärer med Japan innebär avtalet mindre byråkrati och underlättar rörligheten mellan länderna när en utsänd arbetstagare omfattas av hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet. Japan är Sveriges andra största handelspartner i Asien och utgör den fjärde största exportmarknaden utanför EU.

Enligt avtalet omfattas utsända arbetstagare och deras medföljande familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning. För familjemedlemmar underlättar det när hela familjen omfattas av samma socialförsäkringssystem.

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet och den 27 oktober 2021 godkände riksdagen avtalet.

Fakta

Japan är Sveriges andra största handelspartner i Asien och utgör den fjärde största exportmarknaden utanför EU. Omkring 2 000 svenskar är bosatta i Japan och cirka 14 000 svenska jobb är beroende av exporten till Japan. Japanskägda företag i Sverige sysselsätter omkring 20 400 personer. Frihandelsavtalet mellan EU och Japan som började gälla 2019 ger svenska företag bättre tillgång till den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz