En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta händelser:

  • Förslag om slopad uppskovsränta vid bostadsförsäljning
  • Förslag om förlängd tidsgräns för expertskattelättnad
  • Förstärkt FoU-avdrag
  • Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer
  • Ny skattereduktion för privatpersoner som gör klimatsmarta investeringar

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Vill ny få framtida nyhetsbrev per automatik till er e-postadresskan ni anmäla er här>>