En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 20 januari 2022

Regeringen lämnar i dag årets andra extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om skatteanstånd och fortsatt tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering. Åtgärderna har presenterats tidigare.

Sedan i mars 2020 har företag haft möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms, så kallade tillfälliga skatteanstånd. Denna åtgärd vidtogs för att företag ska kunna stärka sin likviditet under pandemin. Regeringen föreslår nu att tillfälliga skatteanstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att fler valbara månader ska läggas till.

Förslaget innebär bland annat att:

Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 februari 2022.

Regeringen föreslår även att skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken. Sedan våren 2020 finns en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och den förlängs nu till den 30 juni 2022 genom en ny tillfällig lag. Förslaget är ett led i regeringens åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och tillämpas på förmån som lämnas efter den 31 december 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg