En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 25 juni 2020

Regeringen ger två uppdrag åt tolv myndigheter att inrätta pilotprojekt som rör näringsverksamhet samt felaktig folkbokföring med koppling till organiserad brottslighet. I det ena pilotprojektet ska myndigheterna bland annat kartlägga personer inom organiserad brottlighet som driver näringsverksamhet och kriminella nätverks påtryckningar, trakasserier och brott mot näringsidkare i utsatta områden. I det andra pilotprojektet ska myndigheterna kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplat till organiserad brottslighet samt stärka kontrollen av dessa adresser. Uppdragen ska samordnas av Polismyndigheten respektive Skatteverket och redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2021.

- Organiserad brottslighet utgör ett hot mot det demokratiska samhället och är en av vår tids största utmaningar. Att myndigheter och andra aktörer samverkar är avgörande för att komma åt denna brottslighet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Nu får Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att kartlägga den organiserade brottslighetens koppling till både näringsverksamhet och felaktig folkbokföring för att förhindra och försvåra för organiserad brottslighet att verka i samhället.

I uppdragen ingår bland annat att:

Kartlägga påtryckningar, trakasserier eller brott mot näringsidkare som ett led i organiserad brottslighet.
Genomföra systematiska kontroller avseende efterlevnaden av regler och lagar som berör den som bedriver eller kan antas bedriva näringsverksamhet eller ekonomisk verksamhet.
Kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplad till organiserad brottslighet samt personer och företag som möjliggör detta.
Stärka kontrollen av dessa adresser för att minska systematiska fel i folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan möjliggöra.

- Genom att stoppa kriminella personer att infiltrera företag eller driva företag i brottslig verksamhet så begränsas möjligheterna för den organiserade brottligheten att både utnyttja utsatta människor och att använda dessa oseriösa företag som inkomstkälla, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen har under den senaste mandatperioden vidtagit ett antal åtgärder för att bekämpa både arbetslivskriminalitet och osund konkurrens samt felaktig folkbokföring som utnyttjas av grov och organiserad brottslighet i Sverige.

- Vi ska vara trygga med att skatterna används för det de är avsedda för. Grunden för en välfärdsstat som Sverige är att välfärden kommer alla till del. Det innebär också att rätt bidrag eller förmån ska komma rätt person till del. I det perspektivet är välfärdsbrottslighet något mycket allvarligt. Särskilt allvarligt är det i grova fall när kriminella har finansierat organiserad brottslighet med skattepengar. Nu tar vi ytterligare steg för att bekämpa välfärdsbrottsligheten. Pilotprojekten är en viktig del i det arbetet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De tolv myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet har olika uppdrag, kunskap och metoder som gemensamt kan bidra till att förhindra och försvåra för organiserad brottslighet och dess koppling till näringsverksamhet och felaktig folkbokföring. Nu får myndigheterna i uppdrag att använda dessa kunskaper för att bidra till att lyfta våra mest utsatta områden och öka kvaliteten i folkbokföringen.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio