En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 20 december 2019

Regeringen tillsätter en utredning om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

- Syftet med översynen är att göra det lättare att starta och driva enskild näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skattskyldige att göra rätt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Utredningens uppdrag består av två delar. I ett första delbetänkande ska utredningen föreslå förenklingar för enskilda näringsidkare inom ramen för nuvarande skatteregler. Utredningen ska i delbetänkandet särskilt utvärdera och analysera ordningen för resultatberäkning och företagssparande, reglerna om kapitalunderlag för expansionsfonder och räntefördelning samt tillämpningsgränsen för räntefördelning.

Delbetänkandet ska redovisas senast den 1 september 2020.

I den andra delen ska en ny typ av frivillig inkomstbeskattning för enskilda näringsidkare utredas. Skatten ska bestämmas schablonmässigt baserat på företagets omsättning. Den schablonmässiga inkomstbeskattningen ska kunna användas av enskilda näringsidkare utan anställda, vars omsättning understiger en viss gräns. I uppdraget ingår det att analysera och bedöma lämpligheten av ett sådant system och lämna förslag på hur de nya reglerna i så fall bör utformas. Syftet är att kraftigt förenkla skattereglerna.

Om utredningen bedömer att det är möjligt med hänsyn till mervärdesskattedirektivet ska den också lämna ett förslag på ett system där även momsen bestäms schablonmässigt för dessa företag.

Det slutliga uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Kontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström