En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag är utskriven och bor utomlands sedan många år och tänkte hyra ut min bostadsrätt i Sverige. Har jag rätt att göra ränteavdrag på bolånet mot hyresintäkten (eftersom denna räknas som kapitalinkomst) och/eller endast schablonavdraget (40 000 sek + avgiften)?

Mvh, Didrik.

12 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 04, 2019

  Hej Didrik!

  Då du har en skattepliktig inkomst i Sverige knuten till bostaden så har du även rätt att dra av ränteutgifterna på bostaden.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Didrik
  feb 04, 2019

  Är forsatt lite konfunderad angående om jag ska dra av för de bolåneräntor jag betalt under året eller om jag enbart ska använda mig av schablonbeloppet? Kan man kombinera eller använder man sig bara av det mest gynnsamma? Hur väljer man det ena sättet framför det andra?

   

 1. anon
  D Andersson
  feb 04, 2019

  Hej Didrik,

  Det är två separata beräkningar, första räknar du ut överskottet av uthyrningen där du tar hyresintäkten – 40 000 – 20 % av hyran. Detta redovisar du separat på deklarationen medan du sedan får avdrag för ränteutgiften.

  Om du tex hyr ut för 80 000 kr och har ränteutgifter med 10 000 kr så räknar du först ut överskottet från uthyrningen dvs 80 000 – 40 000 – 20% av 80 000 = 24 000 kr. Sen när man ska beräkna överskottet i kapital så tar man överskottet från uthyrningen 24 000 kr – ränteutgiften 10 000 = 14 000 kr. Skatten blir sedan 30 % av 14 000 = 4 200 kr.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Didrik
  feb 04, 2019

  Kanon! Då förstår jag precis! Tack!

   

 1. anon
  Thor
  feb 04, 2019

  Hej Didrik, har du kunnat vara fri från svensk beskattning trots att du har en bostadsrätt i Sverige? 

  <p>Thor</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 04, 2019

  God följdfråga Thor.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Didrik
  feb 04, 2019

  Svar JA! (Daniel- Rätta mig om jag har fel). Då denna är liten och införskaffades långt efter utflytt i avsikt att användas under kortare semestrar är min lägenhet att klassas som fritidsbostad. Fritidsbostad som anskaffas efter utflytt anses inte innebära väsentlig anknytning. Förhandsbeskedet meddelat: 2018-02-01 (dnr 75-17/D) ej överklagat: Återkommande vistelser i högst tre månader per år fördelat på högst fyra tillfällen har inte ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse i Sverige. Innehav av en hyresrätt har jämställts med innehav av en fritidsbostad som tillsammans med förhållandena i övrigt inte gett väsentlig anknytning hit.

 1. anon
  Didrik
  feb 04, 2019

  Har försökt läsa in mig lite närmare på området och hittar vissa källor som menar att om man inte betalat någon skatt på inkomst från ”näringsverksamhet” eller ”tjänst” kan man heller inte heller göra ränteavdrag. Betyder det att om den enda skattepliktiga inkomst man har är hyresintäkten (kapitalinkomst) så kan några ränteavdrag på bolåneräntor inte vara aktuella?

 1. anon
  D Andersson
  feb 04, 2019

  Hej!

  Det stämmer att om bostaden kan klassificeras som fritidsbostad så kan den inte utgöra väsentlig anknytning till Sverige. Även en året runt bostad räcker inte ensamt för att man ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige om mer än fem år gått sedan man flyttade.

  Räntorna hänförliga till bostaden är avdragsgilla, det framkommer av RÅ 2004 ref 43.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 04, 2019

  Du ställer goda frågor Didrik. Och Thor, jag tror Didrik har rätt beträffande Brf om den införskaffades efter flytt och utskrivning.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Didrik
  feb 04, 2019

  Tack och bock!

 1. anon
  Thor
  feb 05, 2019

  Aha, anskaffad bostadsrätt efter utflyttningen. Då förstår jag ;)

  <p>Thor</p>