En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag är bosatt i Korea där jag har jobbat i mer än 5 år och jag ska nu flytta tillbaka till Sverige tillsammans med min koreanska fru.

 Vi tänker flytta vårt kapital från Korea till Sverige för att använda det till husköp. Eventuellt kommer vi också att låna lite pengar från släktingar här i Korea för att hitta ett passande hus.

 Därför är mina frågor följande:

 1. Vilka restriktioner har jag på att föra in mina egna sparade medel till Sverige? Det rör sig om beskattade lön från mitt arbete i Korea. Måste jag betala skatt på transfererat kapital?

2. Vilka regler gäller för min fru? Hon har änu inte något bankkonto eftersom hennes visum ännu inte har bekräftats av Migrationsverket så hon är för stunden att betrakta som turist. Hon kan antingen flytta pengarna till mitt konto eller ta med sig pengarna i handen.

 3. Vad gäller för pengar som en släkting i utlandet (utanför EU) skickar till mitt bank konto i Sverige?

 Tacksam för svar så att vi kan transferera pengarna på ett smidigt sätt.

 Med vänliga hälsningar,
Tobban8

2 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 25, 2011

  Hej tobban8!

  1. Det finns inga restriktioner när det gäller att föra in pengar till Sverige om det inte är fråga om kontanter. Om du för in pengar via en svensk bank ska banken, om det är fråga om ett belopp som överstiger 150 000 kr eller utygör delbetalningar av en summa som  överstiger 150 000 kr, lämna en kontrolluppgift om detta till Skatteverket. Men du kan ju förklara för Skatteverket vad det är för pengar och då bör det inte bli några problem för dig. Själva införandet av pengar medför ingen beskattning.

  2. När det gäller införandce av kontanter har jag hämtat följande uppgifter från tullverkets hemsida www.tullverket.se.

  Det finns en gräns för hur mycket kontanter du får föra in i eller ut ur EU utan att anmäla detta till Tullverket. Vill du ta med dig 10 000 euro eller mer, motsvarande belopp i andra valutor, värdepapper eller dylikt ska du anmäla detta till tullverket.

  Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism. Anmälan ska göras skriftligt. Med kontanter menas bl.a. sedlar och mynt men även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

  Så här gör du anmälan
  Blanketten finns i tullfilter/tullkontor och på tullverket.se. Den ifyllda blanketten ska lämnas till tulltjänsteman vid gränspassage.

  Tullverket kontrollerar
  Lagändringarna ger oss rätt att leta efter kontanta medel i transportmedel, bagage, portföljer och handväskor. Vi kan också utföra kroppsvisitation om det finns anledning att anta att anmälningsplikten inte uppfyllts. Vi har rätt att kvarhålla kontanta medel motsvarande 10 000 euro eller mer om dessa inte anmälts.

  3. Se svar på fråga 1.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  tobban8
  mar 25, 2011

  Hej Ove,

  Tack så mycket för ett snabbt och klargörande svar.

   

  Med vänliga hälsningar,

  Tobban8