En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har sedan en månad tillbaka flyttat och bosatt mig i Tyskland men jobbar fortfarande kvar på mitt svenska arbete då jag för tillfället har möjlighet att pendla.

Jag har blivit erbjuden att fortsätta på detta vis fram till slutet av November och försöker förstå hur beskattningen i sådana fall skulle fungera.

Jag kommer att arbeta i Sverige ca 3-4 dagar i veckan och resterande dagar vara i Tyskland.

Är detta möjligt?
Vad är det jag behöver tänka på?

Har inte kunnat hitta någon information som är direkt relaterbart till min situation.

Mvh
David

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 11, 2018

  Hej David!

  Då du vistas 3-4 dagar per vecka i Sverige så min bedömning att du vistas stadigvarande i Sverige dvs du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att alla inkomster du har är skattepliktiga i Sverige enligt svensk skattelagstiftning. Du kan inte heller tillämpa SINK reglerna utan skattar som vanligt i Sverige.

  Då du är bosatt i Tyskland ska du med största sannolikhet även skatta i Tyskland. För att undvika dubbelbeskattning torde Tyskland avräkna den svenska skatten.

  Om du arbetar 4 dagar per vecka i Sverige så ska du kvarstå i svensk social försäkring dvs arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Blir det dock 3 dagar i Sverige och 2 i Tyskland finns det en risk att du övergår till tysk social försäkring dvs din arbetsgivare ska betala sociala avgifter i Tyskland.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  David89
  jun 12, 2018

  Hej Daniel!

  Tack så mycket för det snabba svaret!

  Bör jag kontakta det lokala skattekontoret där jag bor i Tyskland för att veta mer hur det kommer fungera?

  Finns det en gräns för hur många dagar som jag kan jobba i Tyskland för att inte övergå till tysk socialförsäkring?

  Mvh
  David

 1. anon
  D Andersson
  jun 12, 2018

  Hej David!

  Jag skulle rekommendera dig att kontakta Skattekontoret i Tyskland för att få veta hur det fungerar i Tyskland. Antagligen behöver du registrera dig i Tyskland.

  Gränsen går vid en dag per vecka dvs jobbar du en dag i veckan i Tyskland så ska du kvarstå i den svenska social försäkringen. Du bör kontakta Försäkringskassan så du får ett intyg att du ska kvarstå i svensk social försäkring om detta är aktuellt.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB