En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har en fråga som gäller skatteavtalet mella USA och Sverige.

enligt avtalet räknas en person bosatt i USA om man klarar "substantial precense test".

Vilket innebär att man måste befinna sig i USA 31 dagar under ett kalenderår, dessutom räknas en tredjedel av dagarna året innan som man befinner sig i USA, samt en sjättedel av dagarna året dessförinnan.

Blir detta sammanlagt 183 dagar anses enligt avtalet en person bosatt i USA.

Det innebär om jag förstår detta rätt att man kan vara i Sverige mer än 182 under ett kalenderår?

Hälsningar,

Klas Åke

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 14, 2014

    Nej det innebär det inte. Om du har så kallat väsentlig anknytning till Sverige (t.ex. pga bostad här) eller vistas här stadigvarande (mer än 182 dagar) anses du obegränsat skattskyldig här. Om du är obegränsat skattskyldig även i USA avgörs ditt skatterättsliga hemvist av bestämmelserna i skatteavtalet mellan Sverige och USA.