En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Idag fattade regeringen beslut om lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad. En ny spellag och ny lag om skatt på spel föreslås. Den nya regleringen ska utformas som ett licenssystem. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

– Staten ska återta kontrollen över svensk spelmarknad. Nu föreslår vi en lagstiftning som innebär att aktörer som får licens att bedriva verksamhet gentemot svenska konsumenter måste följa svenska regler. Dessutom får vi verktyg att hålla ute dem som inte har licens, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya spelregleringen ska utformas som ett licenssystem där alla som tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagen är tillämplig på allt spel om pengar i Sverige, även online.

I lagrådsremissen föreslås även att straffen för olovlig spelverksamhet och främjande av olovligt spel skärps samt att en ny brottsrubricering, spelfusk, införs för att komma åt matchfixning.

- Spelverksamhet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, en hög säkerhet och att spel inte ska används som ett stöd för kriminell verksamhet. Matchfixning hör inte hemma i svensk idrott och ska stoppas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in från juli 2018.

- Jag är glad att det finns en bred politisk samsyn om behovet av de här reformerna. Nu behöver vi fortsätta arbetet och se över förutsättningarna för hästnäringen och idrottsrörelsen, som båda spelar en oerhört viktigt roll i det svenska samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi 
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 070-3670364   
e-post till Matilda Glas, via registrator

Genvägar
Artikel: Regeringsbeslut om lagrådsremiss En omreglerad spelmarknad

Publicerad 21 december 2017 · Uppdaterad 21 december 2017