En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Har Sverige ratt att beskatta utdelning fran ett bolag i Singapore till en fysisk person med hemvist i Singapore? Personen ar obegransat skattskyldig i Sverige pga vasentlig anknytning.

Dubbelbeskattningsavtalet saknar ju paragrafen "annan inkomst" och jag kan inte se att Sverige inte har beskattningsratt. Dock kanns det ju markligt att Sverige skulle ha ratt att beskatta en dylik utdelningsinkomst. 

Tacksam for svar!

Med vanlig halsning

Malin

6 Kommentarer
 1. anon
  foulinvestor
  aug 24, 2014

  Hej Malin,

  Är/kommer vara i samma situation som er också och kommer vara obegränsat skatteskyldig i Sverige enligt svensk intern skatterätt på grund av att vi kommer ha kvar några bolag utan direkt verksamhet.

  Utdelningar behandlas i Article VII i DTA:an ( http://www.iras.gov.sg/irasHome/uploadedFiles/Quick_Links/singaporeswedendta.pdf), men innehåller inga paragrafer om resident of Singapore får utdelning från singporean company vilket nog är det du delvis syftar på utan reglear bara om man har en av partner i respektive land men inte om båda partner är i samma land. 

  Som vi har tolkat det är om "Article II 1g i och ii" gör så att hemvinsten är i Singapore, och enligt som du skriver anser du att dessa rekvist också ger dig hemvist i Singapore, så kommer både företaget och fysiska personen anses ha hemvist i Singapore och därmed har vi tolkat det så Singapore skatt enligt Singapore ITA (http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A45fc380e-12d4-4935-b138-c42dc45d377c%20Depth%3A0%20ValidTime%3A25%2F02%2F2013%20TransactionTime%3A25%2F02%2F2013%20Status%3Ainforce;rec=0) gäller om inget annat står i DTA och rörande utdelningar från SG compant till SG fysiker står inget som sagt inget och därmed antar via SG ITA gäller med 0% skatt på utdelningar, med kan vara feltänkt av oss. Samtidigt 

  Men som du säger finns inget explict som undantar svenskrätt för gäller om inte ARticle II 1g i och ii i pratiken säger att Singaporerätt + DTA gäller och Svensk skatterätt inte längre gäller om rekvisten i 1g i och ii är uppföljda med SG som hemvist. 

  Till försvar mot vårt tänk är väll om man efter ha kommit fram till skattehemvinsten är Singapore eller Sverige så skulle DTA bli väldigt långa om man tog upp alla skatte förhållande som hanteras av ITA eller svensk inkomstskatt typ när utdelar och mottagare både är SG skattbarar. Dessutom beskattar sverige inte enligt medborgarskap utan efter hemvinst, med visst undantag typ försäljning av aktier inom 10år.

  Dock efter läst din synpunkt ovan och läst om DTA SE<->SG så är jag mer tveksam än tidigare, samtidigt som jag tycker att det skulle vara väldigt konstigt om svenska staten skulle lägga beslag på denna skatt också.

  Någon annan som kan svara på hur man ska tolka bristen på "dividens paid by a company which is a resident of Singapore to a resident of Signapore" i DTA mellan SE-SG ska tolkas? Eller kan man efter att kommit fram till hemvist SG använda SG internrätt för alla skattemässiga förhållande mellan individer, företag i SG?

  Mvh

  Lars

 1. anon
  malinpersson4
  aug 25, 2014

  Hej Lars!

  Eftersom den fysiska personen ar obegransat skattskyldig i Sverige kommer Sverige som grundregel att vilja beskatta i princip allt, inklusive utdelning.

  Fragan ar om dubbelbeskattningsavtalet med Singapore kan begransa Sveriges ratt att beskatta utdelningen. Normalt brukar det finnas en artikel i dubbelbeskattningsavtalen som heter "annan inkomst" som reglerar ovriga inkomster och da brukar det sta "annan inkomst beskattas endast i hemviststaten". Nu finns det inte nagon sadan artikel i detta avtal sa jag kan inte se att det regleras i dubbelbeskattningsavtalet.

  Jag tycker dock att det ar markligt att Sverige skulle ha beskattningsratt pa utdelning fran ett bolag med hemvist i Singapore till en fysisk person med hemvist i Singapore. Det skulle dock inte forvana mig om det ar sa tyvarr. 

  Nagon annan som har nagon input?

  Med vanlig halsning

  Malin

   

 1. anon
  foulinvestor
  aug 27, 2014

  Hittade ett gammal svar på frågestälningen rörande om inkomster och utdelningar från Singapore av Kaj på http://www.skatter.se/?q=node/5434.

  Dock är inte svaret utömande. Jag utgår också från att man svarat uteifrån att frågeställaren är obegränsad skatteskyldig i Sverige på grund av att han har företag här i Sverige.

  Men det skulle vara uppskattad om Kaj kunde svara mer ingående också.

   

 1. anon
  malinpersson4
  aug 28, 2014

  Jo, jag har sett svaret pa fragestallningen och det ar darfor jag undrar om jag missat nagot eftersom jag inte kan hitta stod for att Sverige inte vill beskatta utdelningen. 

 1. anon
  malinpersson4
  jun 09, 2015

  Jag fick ett svar från Skatteverket.

  Nej, Sverige kan inte beskatta utdelning från ett bolag i Singapore till en person som har hemvist i Singapore enligt artikel XIX 1 § i skatteavtalet mellan Sverige och Singapore.

  Således verkar Sverige inte vilja beskatta utdelningen även om man inte helt kan lita på deras svar. 

   

   

 1. anon
  Kaj Rask
  jun 23, 2015

  ~~Det framgår inte varför du har väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom du verkar ha dubbelt hemvist avgörs hemvistet av skatteavtalet (artikel II). Där framgår att:
  Fysisk person anses äga hemvist i den av staterna där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Har han ett sådant hem i båda staterna anses han äga hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Om det inte kan avgöras med vilken stat hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast eller om han inte i någon av staterna har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han äga hemvist i den stat där han stadigvarande vistas. Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna frågan om hemvist genom överenskommelse.
  Om det antas att ditt hemvist på grund av skatteavtalet är Singapore ska Sverige inte beskatta utdelning (artikel VII och XIX) till dig från bolag i Singapore.  Kanske bra om du i din deklaration i Sverige upplyser om utdelningen och varför du inte tar upp den.