En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Som en del i det pågående arbetet med att med kraft bekämpa skattefusk och skatteundandragande har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över F-skattesystemet. Regelverket har sedan det infördes 1993 aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundandragandeperspektiv så översynen är angelägen.

Utöver att analysera om F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter ska utredaren också titta närmare på behovet av att vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet. Idag är det möjligt enbart vid näringsförbud.

Utredaren ska också titta närmare på om utformningen av systemet kan förändras för att förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag samt bidra till en ökad sysselsättning. Vidare ska analyseras om systemet idag missbrukas för att kringgå skyddsregler på arbetsmarknaden. Utformningen av systemet ska säkra arbetstagarens ställning.

- Ordning och reda, både på arbetsmarknaden och i skattesystemet, är grundläggande för den svenska modellen. Steg för steg bekämpar vi fusk och missbruk av system, säger finansminister Magdalena Andersson.

Utredaren ska analysera effekterna av bestämmelsernas utformning och tillämpning. Till särskild utredare har regeringen utsett Lars-Erik Lövdén.

I ett delbetänkande som ska lämnas senast den 15 juni 2018 ska utredaren redovisa en analys av i vilken utsträckning F-skattesystemet leder till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 juni 2019.

Översynen aviserades i budgetpropositionen för 2018.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Genvägar
Dir. 2017:108 Översyn av F-skattesystemet

Publicerad 10 november 2017 · Uppdaterad 10 november 2017