En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Vi bor för närvarande i Tyskland, där jag jobbar och min fru har hyresinkomst. Vi är registrerade som obegränsad skatteskyldiga i Tyskland.

Nu har vi en villa i Sverige (inte bara en stuga eller byssja), där vi uppehållar oss upp till 60 dagar om året. Det är ganska besvärligt när man inte är folkbokförd i Sverige. Telia och många andra företag strular om man inte är folkbokförd.

Nu funderar vi på att folkbokföra min fru i vår svenska villa, förutom i Tyskland.

För det till problem med skatteverket? Kan vi hänvisa till svensk-tyska dubbelbeskattningsavtalets Artikel 4, hemvist, 2. a) " ...; om hen har en sådan bostad i båda staterna, anses hen ha hemvist i den stat med vilken hens personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsinteressena)." Kan vi då fortsätta med att skatta tyska inkomster enbart i Tyskland, vårt centrum för levnadsinteressena, eller blir svenska skatteverket girigt?

Just nu har jag både ett rigtigt svenskt personnummer och ett dumt GD-nummer, eftersom jag f.n. bara är begränsat skatteskyldig i Sverige. Fastighetsskatten är knuten till mitt GD-nummer, som gör att jag inte lätt kan komma åt skattekontot, eftersom skatteverkets e-tjänster enbart funkar för riktiga personnummer. Skatteverket skrev att jag måste anlita ombud med svenskt personnummer. Lyckligvis kom jag på att jag (GD-nummer) kan ge fullmakt till mig själv (svenskt personnummer), så att jag kan komma åt vissa delar av mitt GD-skattekonto.
Kan jag utan nya problem undvika sådanna dumheter om jag folkbokför mig i Sverige, men vi än så länge behåller vårt centrum för levnadsinteressena i Tyskland?

Jag förstår mycket väl att allt bliver omvänd den dagen jag slutar jobba och börjar uppehålla mig mest i Sverige, då måste jag förstås skatta i Sverige. Men det blir inte på ett bra tag.

Med vänliga hälsningar
Henrik

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 10, 2016

  Hej1

  Eftersom ni är bosatta i Tyskland är det Tyskland, som är er hemviststat enligt det svensk - tyska dubbelbeskattningsavtalet, vilket innebär, att det endast är Tyskland, som kan beskatta tjänsteinkomsten då arbetet utförs där - artikel 15 p. 1 i avtalet. Sverige kan inte göra några skatteanspråk på tjänsteinkomsten även om ni enligt svensk rätt anses vara obegränsat skattskyldiga här p. g. a. väsentlig anknytning - innehav av permanentbostad..

  Jag tror inte heller Skatteverket i Sverige vill folkbokföra din fru så länge ni bor i Tyskland och är skrivna där. Du bör kunna hänvisa till svenskt personnummer, som normalt används för utvandrade personer men som ändå ska anses som obegränsat skattskyldiga i Sverige

  Hälsningar/Hans. 

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se