En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

2006 skrev jag en blog med rubriken "Skatteplanering - hur bör den läggas upp". Jag försökte där bland annat förklara att skatteplanering kan vara något så enkelt som t.ex. att två makar fördelar sina ränteavdrag mellan sig på sådant sätt att skatten ska bli så låg som möjligt. Den som passar på att köpa alkohol i samband med utlandsvistelse, sysslar ju på sitt sätt också med "skatteplanering", eftersom det rör sig om att undvika den svenska alkoholskatten. Ytterst få människor upprörs över sådant.

Naturligtvis finns också brottslig "skatteplanering". Det måste naturligtvis fördömas såsom något djupt omoraliskt.

Förr hoppades jag att begreppet "skatteplanering" så småningom skulle kunna användas utan att det uppfattades som något omoraliskt. Nu har jag dock gett upp. Ordet tycks för alltid ha fått en negativ klang. Numera talar jag därför inte längre om "skatteplanering" utan om "skatteanpassning". 

"Skatteanpassning" är ett mycket precist ord. Det säger att den skattskyldige anpassar sig efter de regler som gäller och inget annat. Det ordet kan inte uppfattas såsom något brottsligt.

Människor, som har en anställning, har vanligtvis inte särskilt stora möjligheter att påverka skattens storlek, om de ska bo kvar i Sverige. Möjligtvis kör man en omväg för att undvika trängselskatt eller drar ned på snusandet för att undvika tobaksskatten. För de flesta har dock bidrag av olika slag stor betydelse och det finns många olika alternativ att välja mellan. De flesta ägnar sig på något sätt åt "bidragsanpassning", t.ex. när det gäller föräldraledighet, sjukledighet, pensioner, hemtjänst samt rot- och rutavdrag. Vanligtvis väljs alternativ som ger maximalt med bidrag eller på annat sätt ger maximal nytta. Det kan inte vara någon moralisk skillnad mellan "skatteanpassning" och "bidragsanpassning", eftersom stat och kommun är motpart i båda fallen. Även  företagare och företag anpassar sig efter de skatteregler som gäller på sådant sätt att skatten minimeras. Det är inte något konstigt med vare sig "bidragsanpassning" eller "skatteanpassning".

På vårt företag, Skattepunkten AB, ägnar vi oss bland annat åt att hjälpa skattskyldiga att anpassa sig efter de skatteregler som gäller, alltså "skatteanpassning"!

Clas Ramert

Skattepunkten AB

 

1 Kommentarer
  1. anon
    matgus3
    nov 11, 2017

    Jag ser ingen anledning att vara så PK ! Milton Friedman sa att färetag har endast en sak att fokusera på, nämligen att maximera aktieägarnas vinster, annars gav de sig in på lagstiftarens roll, och samhället blev suboptimerat under gällande lagstiftning. Jag håller med ! Om Maggan inte gillar så kan hon börja med att arbeta för enhetliga skatter i EU, något hon som SAPare fasar då de är lägre. Och skulle hon få Kina med sig kan vi hurra ! Beträffande svensk skattelagstiftning borde hon, om hon vill undvika skatteplanering, införa flat taxes, samt se till att dessa är sama för samtliga produktionsfaktorer ! Detta fasar hon ännu mera ! Beträffande det svenska bidragsplanerat så håller jag med, även om jag aldrig deltagit i det. Men jag kan nämna min bror, som är läkare med 5 barn, alla med 1.5 års mellanrum ? Varför, jo för att max föräldraledighetsbidrag till sin fru ! Mina 2 barn är födda, uppvuxna, utbidade och boende i USA. Jag har erlagt enorma skatter i SE men aldrig Vabat, varit föräldraledig, tagit bidrag, stått för deras college a ca 2 Msek stycket och även till dags datu även en Master till ca 1 Msek ! Om jag erlägger skatt i SE, varför skall då inte Maggan eller de som nu synes styra svensk skattepolitik såsom Dyfermark ochJosephsson bidra till detta ? Kortfattat, det finns ingen anledning till att däpa om helt legetim skatteplanering, förutom många av tex våra stora företag kanske relokerar ! Vem skapar den sk välfärden ? Maggan och Josephsson eller Svenska företag ?  Friedman, kom tillbaka för Guds skull !

    <p>Mats</p>