En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan!

 

Jag har en fråga.

 Om man har ett AB och hyr ut lokal till olika hyresgäster. Om en av hyresgästerna är inom sjukvård (0%moms) ska vi då fakturera 0% hyra till denna hyresgäst?

jag tänker att det är väl inte riktigt vårat "problem" att hyresgästen är icke momspliktig. Vi är ju momspliktiga, och borde väl alltid faktrera med moms, och hyresgästen får ta momsdelen som en kostnad?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 12, 2010

  Om det är så att AB är frivilligt skattskyldigt för moms så gäller det för de lokaler som hyrs ut till momsskyldiga hyresgäster.

  Skatteverket ger tillstånd efter ansökan:

  Ur broschyren SKV563 frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler;

  Frivillig skattskyldighet
  Frivillig skattskyldighet innebär att du som uthyrare
  lägger moms på hyran för lokaler som omfattas av
  den frivilliga skattskyldigheten. I gengäld får du göra
  avdrag för den ingående momsen på kostnaderna för
  uthyrningen av dessa lokaler. Din hyresgäst får enligt
  ML:s allmänna regler dra av den moms du tar ut på
  hyran.
  Som framgår av följande avsnitt måste dock flera förutsättningar
  vara uppfyllda för att du ska medges frivillig
  skattskyldighet. En sådan förutsättning är att
  din hyresgäst är skattskyldig eller återbetalningsberättigad
  enligt ML. Hyresgästen kan även vara staten,
  landsting, kommuner, kommunalförbund, utländska
  beskickningar m.fl . Med skattskyldig likställs i fortsättningen
  även den som har rätt till återbetalning av
  moms enligt bestämmelserna i ML.