En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 5 september 2014
 Finansdepartementet

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska kunna införas så snart som möjligt, föreslås i en lagrådsremiss att skattereduktionen lämnas som ett s.k. stöd av mindre betydelse.

I propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, som regeringen beslutade om i mars 2014, föreslås att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs för bl.a. fysiska och juridiska personer. Förslaget i propositionen är ett sådant statligt stöd som behöver anmälas till och godkännas av kommissionen för godkännande innan det kan införas.

Under statsstödsprövningen har framkommit att skattereduktionen sannolikt inte kommer att kunna godkännas av kommissionen, därför föreslås nu i denna lagrådsremiss att skattereduktionen lämnas som ett s.k. stöd av mindre betydelse. Det innebär att mikroproducenter som är företag får göra skattereduktion bara om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda.

Skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Kontakt
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Fredrik Opander, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 15 48