En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Du får en klient som önskar ombilda sin verksamhet och överföra vissa delar av sin verksamhet, som idag bedrivs som enskild näringsverksamhet, till ett nybildat aktiebolag genom en sk apportemission. 

Frågan är om överlåtelsen kan göras som en underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL eller om man tvingas till antingen uttagsbeskattning enligt 22 kap IL eller att man måste ta fullt marknadspris vid överlåtelsen.

Din klient har hört att man aldrig kan överlåta enstaka tillgångar mellan företag som inte har koncernbidragsmöjlighet och det har vi inte i detta fallet. 

 

Fråga:                          I 23:17 IL talas om verksamhetsgren och hel verksamhet mm och nu skulle jag vilja få en förklaring i allmänna termer om vad som kan betraktas som sådant och som därmed kan överlåtas mellan en enskild firma och ett aktiebolag utan att uttagsbeskattning aktualiseras.  Du får gärna göra det med egna siffror eller tillgångar för att göra det mindre diffust och teoretiskt bara du får fram från vilket perspektiv man skall se på frågan och hur mycket eller hur lite som måste överlåtas ”i paketet” för att slippa uttagsbeskattningen. 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 21, 2014

    Hej

    Verksamhetsgren definieras som ”sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse” (2:25 IL). Det är ett vagt begrepp som vållat tolkningsproblem. I praxis har hyresfastighet eller del av skogsmark ansetts som verksamhetsgren. Problemet brukar kunna hanteras i praktiken. Registrera dig som kund på hemsidan om hjälp önskas.