En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Är det någon som har aktuellt gränserna för 2011 beträffande brytpunkterna för SGI, gränserna för pensionsgrundande inkomst för intjänande av inkomst och premiepension, gränserna för då endast kommunalskatt tas ut samt den övre gränsen för 20% statlig skatt?

Lisen

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  dec 23, 2010

  Hej Lisen!

  För inkomstår 2011 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 420 447 kr.

  Enligt lagen om inkomstgrundande ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp.

  Inkomstbasbeloppet för 2011 är 52 100 kr.

  För inkomståret 2011 finns två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 283 000 kr. För inkomster över denna gräns tas statlig inkomstrskatt ut med 20 procent, Den övre skiktgränsen är 548 300 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent, dvs. sammanlagt 25 procent. 

  Beträffande SGI får du fråga Försäkringskassan.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Lisen
  jan 02, 2011

  Om privat inksomstskatteskikten - Den nedre skiktgränsen under vilken endast kommunalskatt erläggs torde vara 383 000  dock.

  M v h

  Lisen